Enota 3: Homoseksualnost / Enaka vprašanja o spolnosti

Homoseksualnost pomeni spolno usmerjenost, kjer se erotična in romantična želja v glavnem oz. praviloma usmeri v osebo istega spola. Govorimo o identitetah kot so lezbijke in geji. Gej je sinonim za moškega homoseksualca in lezbijka za žensko homoseksualko. Spolna usmerjenost človeka je del njegove osebnosti in identitete. Kljub postopnemu vse večjemu sprejemanju homoseksualnosti, večje število starejših lezbičnih žensk in gejev še vedno živi v družbi dvojno življenje.

  Uvod

Homoseksualnost pomeni spolno usmerjenost, kjer se erotična in romantična želja v glavnem oz. praviloma usmeri v osebo istega spola. Govorimo o identitetah kot so lezbijke in geji. Gej je sinonim za moškega homoseksualca in lezbijka za žensko homoseksualko. Spolna usmerjenost človeka je del njegove osebnosti in identitete. Kljub postopnemu vse večjemu sprejemanju homoseksualnosti, večje število starejših lezbičnih žensk in gejev še vedno živi v družbi dvojno življenje. Ta način življenja tudi ni drugačen v institucijah, ki skrbijo za starejše ljudi, saj morajo homoseksualni posamezniki pogosto skrivati svojo spolno identiteto, kajti bojijo se družbene izključenosti. Ne samo to, homoseksualnost je pogosti tudi tabu tema med starejšimi ljudmi samimi. Torej lahko rečemo, da starejši homoseksualci lahko pogosto živijo izolirani od družbe in se počutijo osamljeni.

Spodnji diagram prikazuje navedbo stališč glede homoseksualnosti iz perspektive ljudi iz različnih držav.

Diagram 1: Rezultati raziskave o sprejemanju homoseksualnosti v družbi v različnih državah.

(naslov: Naj družba sprejme homoseksualnost?)

  

  Ključna sporočila

  • Tema homoseksualnost je še vedno tabu v številnih državah, še posebej med starejšimi ljudmi.
  • Starejše lezbične ženske moški geji pogosto živijo dvojno življenje v družbi in zlahka postanejo družbeno izolirani.
  • V zahodni Evropi so geji in lezbijke na splošno bolj sprejeti v primerjavi z vzhodnimi  državami v Evropi.

  Učni cilji

Ob koncu učne enote se od študentov pričakuje, da: 

  1. Razumejo, da je homoseksualnost pogosto tabu tema med starejšimi ljudmi.
  2. Upoštevajo določene izzive, s katerimi se lahko soočajo starejši homoseksualni posamezniki.
  3. Prepoznajo bistvene razlike, ki jih povzročajo različna kulturna in verska stališča, in ta določajo in oblikujejo poglede na spolnost v različnih državah.

  Vsebina

 
Primer študije

Elise (79) in Anna (80) se nameravata preseliti v skupno bivališče, kjer bosta deležni pomoči na domu, saj potrebujeta podporo pri vsakodnevnem življenju. Odločili sta se, da se bosta izselili iz njunega stanovanja, ki sta si ga delili vrsto let. Iščeta zunanjo pomoč, vendar želita ohraniti svojo avtonomijo. Kljub dejstvu, da sta že živeli njuno lezbično razmerje v preteklosti povsem javno, pa ju skrbi, kako bo njuno novo okolje sprejelo njuno zvezo.  Nekaj prijateljev jima je svetovalo, da naj te zveze v novih razmerah in okolju nikomur ne omenita do takrat, ko bosta lahko ocenili, kakšna so prevladujoča stališča in mnenja okolice. 

Vprašanja za razmislek
  1. Zakaj po vašem mnenju so prijatelji Elise in Anne svetovali, da naj ohranita svojo zvezo kot skrivnost? Bi njima dali enak nasvet? Zakaj/Zakaj ne?
  2. Menite, da je za Elise in Anno pomembno, da živita njuno razmerje javno oz. odprto? Kakšne razloge bi njima navedli v ta namen?
  3. Zamislite si situacijo, ko bi Elise in Anna potrebovali popolno nego (24 ur) ali pa se bi morali preseliti v dom za ostarele? Kakšni novi izzivi oz. preizkusi ju lahko doletijo kot par?

Prenesi poglavje 3

Besedilo za poglavje 3

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.