Enota 1: Komunikacija o spolnosti

Ena izmed glavnih ovir za doseganje dobrega spolnega zdravja v kasnejšem obdobju je pomanjkanje komunikacije med strokovnjaki zdravstvene stroke in socialnimi delavci ter med njihovimi starejšimi klienti, zaradi enega ali več razlogov, ki so bili navedeni zgoraj. Kljub temu, da zdravstveni in socialni delavci, zdravniki, priznavajo kontinuiran pomen spolnosti za starejše kliente/paciente, je to področje zdravstva za starejše ljudi pogosto rutinsko prezrto pri posvetovanjih (Gott et al. 2004). Pravzaprav je bila ta tema izpostavljena v Globalni študiji o seksualnih stališčih in vedenju - Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors, ki je pokazala, da so zdravstveni in socialni delavci oz. zdravniki (po)vprašali le 9% moških in žensk glede njihovega spolnega zdravja med rutinskih obiskom oz. pregledom v zadnjih 3 letih  (Moreira et al. 2005).

  Uvod

Ena izmed glavnih ovir za doseganje dobrega spolnega zdravja v kasnejšem obdobju je pomanjkanje komunikacije med strokovnjaki zdravstvene stroke in socialnimi delavci ter med njihovimi starejšimi klienti, zaradi enega ali več razlogov, ki so bili navedeni zgoraj. Kljub temu, da zdravstveni in socialni delavci, zdravniki, priznavajo kontinuiran pomen spolnosti za starejše kliente/paciente, je to področje zdravstva za starejše ljudi pogosto rutinsko prezrto pri posvetovanjih (Gott et al. 2004). Pravzaprav je bila ta tema izpostavljena v Globalni študiji o seksualnih stališčih in vedenju - Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors, ki je pokazala, da so zdravstveni in socialni delavci oz. zdravniki (po)vprašali le 9% moških in žensk glede njihovega spolnega zdravja med rutinskih obiskom oz. pregledom v zadnjih 3 letih (Moreira et al. 2005). 

Morda je veliko bolj pomembno dejstvo, da vemo, da starejši odrasli praviloma sami ne začnejo pogovora o svojem spolnem zdravju. Kljub temu pa so takrat, ko jih pozovemo, pogosto odprti za diskusijo o njihovih spolnih potrebah in skrbeh. Zdravstveni in socialni delavci naj bi začeli s to temo pogovora o spolnem zdravju s svojimi starejšimi klienti v najbolj prikladnem času med rutinskim zdravstvenim pregledom in sicer s proaktivnim pristopom do diskusije in s pomočjo upoštevanja praktičnih smernic, ki jih priporočamo (Farrell & Belza 2012; Hughes, Rostant & Curran 2014; Kotz 2005; Kuehn 2008).

  Ključna sporočila 

 • Spolna aktivnost ima veliko prednosti za zdravje in dobro počutje
 • Obstajajo številne ovire za zdravnike in zdravstvene ter socialne delavce, kadar komunicirajo s svojimi starejšimi pacienti/klienti o zadevah s spolnostjo in spolnim zdravjem
 • Pogosto starejši ljudje ne morejo in nočejo začeti z diskusijo, vendar ko jih zdravstveni in socialni delavci kaj vprašajo, znajo izkoristiti priložnost za pogovor o svoji situaciji, tegobah in skrbeh v zvezi z zdravjem
 • Rutinski zdravstveni pregledi nudijo enkratno priložnost za zdravstvene in socialne delavce, zdravnike, da steče pogovor okrog spolnih zadev, ki tarejo njihove kliente

  Učni cilji

 Ob koncu enote se od študentov pričakuje, da:

 1. so sposobni prepoznati ovire, ki preprečujejo diskusijo glede spolnih zadev in zdravja, torej o tem, s čimer se soočajo starejši ljudje in zdravstveni in socialni delavci, zdravniki
 2. se zavedajo komunikacijskih strategij in pristopov za vzpostavljanje sodelovanja pri starejših ljudeh v pogovorih okrog spolnosti in spolnega zdravja
 3. se zavedajo načinov, s katerimi opogumijo starejše ljudi na način uporabe primernih komunikacijskih pristopov

   Vsebina

 
Opolnomočenje (pooblaščanje), komunikacija in PLISSIT model.

Za doseganje tega cilja mora biti vsak posameznik dobro informiran o pogojih, ki so potrebni za doseganje optimalnega zdravja in dobrega počutja. Z izboljšanjem komunikacije

med zdravstvenimi in socialnimi delavci, torej med zdravnikom in klientom, lahko zdravnik opogumi, opolnomoči klienta za prevzem odgovornosti za svoje spolno zdravje tako, da ga vključi v proces odločanja, da obravnava in izpolnjuje pacientove potrebe glede spolnosti in skrbi za njegovo splošno zdravstveno stanje. Za dosego tega stanja, je potrebno začeti s konverzacijo, to je temeljni (prvi) korak. PLISSIT model je bil razvit v 70-ih letih in še danes nudi pomoč za oblikovanje načina/ov za začetek pogovora in za sodelovanje pacienta pri pogovoru o njegovem spolnem zdravstvenem stanju.

PLISSIT vsebuje štiri med seboj povezane dele – dovoljenje, omejena informacija, specifične sugestije in intenzivno terapijo. 

PLISSIT Model

 

P

Dovoljenje (privolitev)-  prosite za dovoljenje oz. privolitev pri pacientu, da bi govorili z njim o spolnem zdravju.

LI

Omejena informacija-  dajte pacientu določeno  informacijo glede tematike spolnega zdravja, ki je primerno za starejšega človeka

SS

Posebne sugestije-  posredujte klientu posebne sugestije glede tega, kako naj izboljša svoje spolno zdravje.

IT

Intenzivna terapija-   ponudite napotitev pacienta do specialista, če je klientova težava zahtevnejša od razpoložljivega znanja in vedenja zdravstvenega in socialnega delavca oz. zdravnika.

 

 

Za več informacij o PLISSIT modelu in za ogled videa avtorice Meredith Wallace PhD iz Hartford inštituta za geriatrijo glede upravljanja (managementa) in ocenjevanja spolnega zdravja starejših klientov obiščite stran:

https://consultgeri.org/try-this/general-assessment/issue-10.

Dejavniki, ki lahko olajšajo vključevanje in uporabo PLISSIT modela v diskusijo s starejšim človekom.

 • Zagotovite primerno zasebno atmosfero v prostoru, kjer bo potekal pogovor in pomirite klienta z navedbo, da so vse informacije strogo zaupne.
 • Naj bo vaš stil pogovora odprt in brez navajanja sodb, uporabite nevtralen jezik, ki ne razlikuje med spoloma, torej naj beseda teče o partnerju in ne možu ali ženi.
 • Zagotovite, da posameznikova lastna prepričanja in stališča do teme ne vplivajo na diskusijo, npr. zadržite se, da ne pokažete presenečenja.
 • Zavedajte se, da imate lahko opravka z osebami, ki imajo različna stališča in poglede zaradi kulturnih razlik in stališč do enega ali drugega spola. Če prihaja pacient/klient iz drugega kulturnega okolja kot zdravstveni in socialni delavec, zdravnik, ni točno jasno, kaj je in kaj ni primerno, takrat je najpreprostejša rešitev, da vprašamo klienta o zadevah na spoštljiv in senzibilen način.

  

Igranje vlog

Uporabite PLISSIT model z vašim kolegom ali prijateljem in se preizkusite. Na voljo vam je naslednja hipotetična študija primera:

Gospa Black je 65-letna poročena ženska, ki je prišla v ordinacijo svojega splošnega zdravnika na redni letni zdravniški pregled. Ga. Black je na nadomestni hormonski terapiji že osem let. Ta terapija ji je pomagala pri premagovanju težav, saj je imela težave s pomanjkanjem lubrikacije. Torej, zadnjih osem let jemlje majhno dozo (20mg) selektivnega serotonin reuptake inhibitor (SSRI), citalopram proti milejši obliki depresije. Odkar je začela jemati te anti-depresive, je opazila zmanjšanje svojega libida in je zaskrbljena, kako se bo to odražalo v njenem zakonu.

Gospod White je star 68 let in je ločen. Sam se opredeljuje kot gej, kar je oznanil pred 15 leti po razvezi zakona. S svojim sedanjim partnerjem živi skupaj že pet let. Pred leti je jemal zdravila za zmanjšanje občutka strahu (Xanax), vendar je prenehal z jemanjem teh pred približno štirimi leti. Trenutno jemlje statine (Lipitor) za obvladovanje ravni holesterola, drugače je v dobrem zdravstvenem stanju. Občasno se mu pojavi erektilna disfunkcija oz. težave z erekcijo.

Vprašanja za olajšanje in pomoč pri igranju vlog (morda so vključena že v material za trenerje).

 • Če vam je prav, gospa Black, bi vam zastavil nekaj vprašanj o vašem spolnem zdravju?
 • Številnim pacientom se pojavljajo teme, vprašanja o njihovem spolnem zdravju v času staranja, bi bilo prav, če vam postavim nekaj vprašanj o vašem preteklem spolnem zdravju do danes?
 • Nekatera zdravila, ki jih trenutno jemljete, imajo lahko učinek na vaše spolno zdravje, bi privolili, da vas vprašam nekaj vprašanj o vašem spolnem zdravju?
 • Katere skrbi vas tarejo glede vašega spolnega zdravja?
 • Kako se je vaše spolno življenje/udejstvovanje spremenilo od takrat, ko so vam diagnosticirali…?
 • V kolikšni meri so se spremenila vaša spolna občutenja odkar ste začeli z novim tretmajem/režimom jemanja zdravil?
 • Mi lahko poveste, kako izražate/živite vašo spolnost?
 • Katere skrbi ali vprašanja bi imeli glede želje po izpolnitvi nadaljevanja spolnih potreb?
 • Na kakšen način se je vaše spolno razmerje z vašim partnerjem spremenilo, odkar ste starejši?
 • Katere oblike pomoči ali vrste informacij vam lahko pomagam zagotoviti za izpolnitev vaše spolnosti?
 

Prenesi poglavje 1

Besedilo za poglavje 1

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.