Poglavje 2: Neformalna dolgotrajna oskrba

Medtem ko so neformalni oskrbovalci najpogosteje hčerke, sinovi ali zakonci, so ti lahko tudi bratje in sestre, nečaki, nečakinje, vnuki, prijatelji ali sosedje. V nekaterih primerih starostniki sami skrbijo za svoje ostarele starše. Neformalni oskrbovalci zagotavljajo večji del oskrbe starejših, potrebnih oskrbe in podpore (glede na državo od 70 do 90 % oskrbe zagotovijo neformalni oskrbovalci). Neformalni oskrbovalci, izmed katerih so številni družinski člani, ženske, stare 55 let in starejše, zagotovijo precejšnji del oskrbe, mnogi izmed njih kot podporo svojemu ljubljenemu sorodniku.

  Uvod

 

Medtem ko so neformalni oskrbovalci najpogosteje hčerke, sinovi ali zakonci, so ti lahko tudi bratje in sestre, nečaki, nečakinje, vnuki, prijatelji ali sosedje. V nekaterih primerih starostniki sami skrbijo za svoje ostarele starše. Neformalni oskrbovalci zagotavljajo večji del oskrbe starejših, potrebnih oskrbe in podpore (glede na državo od 70 do 90 % oskrbe zagotovijo neformalni oskrbovalci). Neformalni oskrbovalci, izmed katerih so številni družinski člani, ženske, stare 55 let in starejše, zagotovijo precejšnji del oskrbe, mnogi izmed njih kot podporo svojemu ljubljenemu sorodniku.

Vendar pa so posebno ranljiva skupina, ki jo zelo ogrožajo izgorelost, zloraba in/ali socialna izključenost. Kakovost življenja neformalnega oskrbovalca je tesno povezana s kakovostjo življenja starejše osebe, potrebne oskrbe in podpore. Storitve morajo zato upoštevati podporo neformalnim oskrbovalcem kot sestavni del procesa za izboljšanje kakovosti in tudi potrebo po izboljšanju sodelovanja med formalno in neformalno oskrbo. Družinski člani morajo imeti pravico odkloniti zagotavljanje neformalne oskrbe. Prav tako morajo starejši, potrebni oskrbe, imeti pravico odkloniti oskrbo, ki jo zagotavljajo neformalni oskrbovalci (WeDo Project 2014). Neformalni oskrbovalci so ranljiva skupina, vendar so lahko tudi tisti, ki zlorabljajo, zato je pomembno, da se delavci v zdravstveni in socialni oskrbi zavedajo te možnosti in prepoznajo situacijo.

  Ključna sporočila

  • Neformalni oskrbovalci nudijo ogromen delež nege starostnikom, ki so potrebni dolgotrajne oskrbe
  • Neformalni oskrbovalci niso homogena skupina in so lahko ranljiva skupina, posebno v povezavi z izgorelostjo in osamljenostjo
  • Delno lahko zaradi ranljivosti tako starejše osebe, ki je potrebna oskrbe, kot tudi neformalnega oskrbovalca, pride do nasilja in zlorabe

  Učni cilji

 Ob koncu tega poglavja se od učečih pričakuje:

  1. Zavedanje kaj lahko in kaj dejansko prispevajo neformalni oskrbovalci k oskrbi ljudi potrebnih dolgotrajne oskrbe
  2. Razumevanje, da so tako neformalni oskrbovalci, kot tudi starostniki ranljiva skupina, ki včasih potrebujejo informacije, podporo in pomoč
  3. Zavedanje, da se razmerje med starostniki potrebnimi oskrbe in neformalnimi oskrbovalci lahko pozruši in včasih postane nasilno

  Vsebina

 
 Študija primera

 “Mary” je vdova. Izgubila je obe nogi in je priklenjena na voziček. Prejema mesečno pokojnino, ki je ravno dovolj velika, da pokrije vse stroške. Njen sin, “Bob”, je njen primarni oskrbovalec in živi z njo. Bob je alkoholik. Redno jemlje materin denar, da ga porabi za alkohol. Med rednim zdravniškim pregledom so zdravstveni delavci ugotovili, da je bila Mary fizično in spolno zlorabljena.

Reflektivne dejavnosti
  1. Kako lahko oskrbovalci ugotovijo, da je oskrbovana oseba bila zlorabljena?
  2. Na kakšen način oskrbovalci lahko pridobijo informacije o potrebah oskrbovanca?
  3. Kakšne bi lahko bile specifične aktivnosti oskrbovalcev za boljše počutje starostnikov?
  4. Kakšne izkušnje bi morali imeti oskrbovalci, da bi lahko skrbeli za starostnike?

Prenesi poglavje 2

Besedilo za poglavje 2

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.