Poglavje 1: Dolgotrajna oskrba

Področje dolgotrajne oskrbe je v posameznih državah Evropske unije različno opredeljeno, kar je odraz razlik glede trajanja bivanja in obsega upravičencev ter pogosto nejasne razmejitve med razpoložljivimi storitvami zdravstvenega varstva in nezdravstvenimi (socialnimi) storitvami. Nekatere države se na primer na ambulantno rehabilitacijsko zdravljenje osredotočijo prej kot druge, ki so bolj osredotočene na izvajanje oskrbe v bolnišnicah ali podobnih ustanovah (European Commission 2008).

  Uvod

 

Področje dolgotrajne oskrbe je v posameznih državah Evropske unije različno opredeljeno, kar je odraz razlik glede trajanja bivanja in obsega upravičencev ter pogosto nejasne razmejitve med razpoložljivimi storitvami zdravstvenega varstva in nezdravstvenimi (socialnimi) storitvami. Nekatere države se na primer na ambulantno rehabilitacijsko zdravljenje osredotočijo prej kot druge, ki so bolj osredotočene na izvajanje oskrbe v bolnišnicah ali podobnih ustanovah (European Commission 2008).

Evropska Listina pravic in odgovornosti starejših, potrebnih dolgotrajne oskrbe in podpore navaja:

Tistim starejšim, za katere je bolj verjetno, da bo njihova oskrba postala odvisna od drugih, Evropska Unija priznava in spoštuje pravico do življenja v dostojanstvu in neodvisnosti ter do vključenosti v družbeno in kulturno življenje (Listina temeljnih pravic EU, 25. člen)... Države članice morajo izoblikovati politike, ki utrjujejo te pravice v okolju doma in v institucionalni oskrbi, ter podpirati tiste, ki te pravice uveljavljajo. Višje medicinske sestre povezujemo z izboljšavami na področjih zdravstvenega stanja in odnosih starostnikov v dolgotrajni oskrbi in v domačem okolju (European Commission, 2010).

V praksi je težko ločiti kdaj osebi priznamo pravico in kdaj je za to osebo v najboljšem interesu, da mu pravico omejimo. Npr. nekdo lahko potrebuje zdravilo za ohranjanje zdravja, vendar zavrača zdravilo, ker le-to omejuje njegove sposobnosti. V takšnih primerih se zdravila večkrat zmešajo v hrano ali pijačo, brez pacientovega zavedanja. To je praksa, ki je poznana kot prikrito odmerjanje zdravil. (Haw & Stubbs 2010). Gre za kontroverzno prakso, saj se lahko meja med ravnanjem v najboljšem interesu pacienta in kemičnim zaviranjem, hitro zabriše.

Zdravljenje in zdravila bodo podrobneje obravnavana v poglavju 3 tega modula. Kot prikazuje zgornji primer, se lahko pojavijo velike etične težave na tem področju, v dolgotrajni oskrbi. Posebno delavci v zdravstveni in socialni oskrbi morajo loviti ravnovesje med pravicami, dolžnostmi in željami, širokega spektra akterjev, tudi na področju spolnosti in intimnosti.

  Ključna sporočila 

  • Ne glede na starost ima vsak posameznik potrebo po ljubezni, intimnosti in prijateljstvu, vključno s tistimi ki so vključeni v dolgotrajno oskrbo.
  • Delavci v zdravstveni in socialni oskrbi lahko opogumijo starejše ljudi in jim s tem pomagajo nadaljevati z uživanjem v intimnosti in zdravem spolnem življenju.
  • Loviti ravnovesje med pravicami, dolžnostmi in željami, širokega spektra akterjev v situacijah dolgotrajne oskrbe, lahko povzroča etične izzive za delavce v zdravstveni in socialni oskrbi.

  Učni cilji

 Ob koncu tega poglavja se od učečih pričakuje:

  1. Zavedanje, da sta intimnost in spolnost dela človeškega življenja, ki se s starostjo spreminjata, vendar se ne zmanjšata
  2. Zavedanje o izzivih povezanih z intimnostjo in spolnostjo v dolgotrajni oskrbi
  3. Razumevanje, da je potrebno loviti ravnovesje med pravicami, dolžnostmi in željami, širokega spektra akterjev

 

  Vsebina

 
Odgovornost za pravice oskrbovancev

V odgovor na pogosto občutljiva vprašanja ostarelih po spolnem izražanju, so nekateri nosilci dolgotrajne oskrbe določili stroga pravila in postopke za zagotovitev, da osebje skrbi za vso podporo in pravice starejših oskrbovancev.  Trenutna politika izrecno opredeljuje pravice oskrbovancev do zasebnosti, spolnega izražanja in intimnih odnosih, kot tudi zadolžuje osebje do odgovornosti in spoštovanju teh pravic. Pravice oskrbovancev v dolgotrajni oskrbi po vključitvi v ustreznih spolnih aktivnosti niso bile vedno jasna in podprta s strani osebja. Kot Sisk (b.d.) ugotavlja, "Toplina, bližina in dotiki z drugo osebo lahko ublažijo globoko osamljenost, ki prizadene številne starejše osebe v dolgotrajni oskrbi.". Zavedati se je potrebno, da oskrbovanci ne iščejo nujno  samo spolno potešitev. "Iščejo udobje, druženje in človeško noto za boj proti občutku izgube in osamljenosti," (Sisk, b.d.).

 

Študija primera

Ana živi v domu za starostnike. Stara je 67 let in ima redne spolne odnose s svojim partnerjem, ki jo obišče dvakrat na teden. Ker se ne more sama umivati, si počesati lasi, zamenjati obleke oz. na splošno srbeti za sebe, ji medicinske sestre pomagajo pri vsakdanjih aktivnostih. Ker ima redne spolne odnose, jo sestre pripravijo na to. Poskrbijo za njeno anogenitalno higieno, jo umijejo, zamenjajo rjuhe in jo namestijo po željah njenega partnerja. Anin partner je prisoten ves čas priprav. Po spolnem aktu njen partner pokliče sestre, ki Ano umijejo, jo oblečejo in zamenjajo rjuhe, spet ob navzočnosti njenega partnerja. Ana se strinja z navzočnostjo partnerja, ker mu je tudi gledanje sester pri pripravah v užitek. Nekaterim medicinskim sestram pa se to obnašanje zdi neprimerno.

 

Razprava - Vprašanja v zvezi s študijo primera:
  1. Se vam zdi, da je poleg pravice stanovalca ustanove do spolnega izražanja, potrebno upoštevati tudi željo partnerja (biti prisoten na pripravah)?
  2. So po vašem mnenju negovalci zadolženi pripraviti stanovalko vpričo njenega moža? Zakaj da/ne?
  3. Se vam zdi, da se s prisotnostjo Aninega partnerja pri pripravah na spolni akt krši stanovalkino pravico do dostojanstva? Razložite svoj odgovor.

Prenesi poglavje 1

Besedilo za poglavje 1

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.