Enota 2: Spolnost s partnerjem/brez partnerja

Spolnost v starosti zahteva širše razumevanje pomena seksualnosti oz. spolnosti. Npr. spolne aktivnosti po spolnem odnosu so veliko bolj pomembne, mednje štejemo masturbacijo ali medsebojno božanje. Spolnost v poznejših letih je determinirana z biološkimi (fizično stanje), psihološkimi (kognitivna sposobnost, osebnost, vedenje), družbenimi (socialni odnosi, partnerstvo, družina) in okoljskimi (pogoji bivanja, infrastruktura, finance) dejavniki (Gatterer 1994). Kljub temu pa je spolnost pogosto med starejšimi, še posebej ženskami, tabu tema. Delno zaradi dejstva, ker v zahodnih družbah prevladuje tendenca po »večni« mladosti in tako je tam pogost pojav »dvojni standard staranja«. To praviloma pogosto pomeni, da se ženske (starejše) – bolj kot moški – obravnava kot neatraktivne, stare in aseksualne. Ampak vendarle je za starejše ljudi spolnost prijetna, zadovoljujoča in koristna izkušnja, ki bogati. To lahko pomeni, da se pogledi in stališča posameznikov, skupin ali družbe oblikujejo okrog kontradikcij oz. protislovij, pogosto kot rezultat nevednosti ali ignorance.

  Uvod

Spolnost v starosti zahteva širše razumevanje pomena seksualnosti oz. spolnosti. Npr. spolne aktivnosti po spolnem odnosu so veliko bolj pomembne, mednje štejemo masturbacijo ali medsebojno božanje. Spolnost v poznejših letih je determinirana z biološkimi (fizično stanje), psihološkimi (kognitivna sposobnost, osebnost, vedenje), družbenimi (socialni odnosi, partnerstvo, družina) in okoljskimi (pogoji bivanja, infrastruktura, finance) dejavniki (Gatterer 1994). Kljub temu pa je spolnost pogosto med starejšimi, še posebej ženskami, tabu tema. Delno zaradi dejstva, ker v zahodnih družbah prevladuje tendenca po »večni« mladosti in tako je tam pogost pojav »dvojni standard staranja«. To praviloma pogosto pomeni, da se ženske (starejše) – bolj kot moški – obravnava kot neatraktivne, stare in aseksualne. Ampak vendarle je za starejše ljudi spolnost prijetna, zadovoljujoča in koristna izkušnja, ki bogati. To lahko pomeni, da se pogledi in stališča posameznikov, skupin ali družbe oblikujejo okrog kontradikcij oz. protislovij, pogosto kot rezultat nevednosti ali ignorance.

Študije kažejo, da se spolna aktivnost tako žensk kot moških z leti v obdobju starosti zmanjšuje. Kljub temu pa se ta razvoj v starosti spremeni v dobro moških, kajti so ženske so spolno bolj aktivne od nasprotnega spola v obdobju med 18 in 40 letom. Znani so primeri starejših od 60 let, kjer je kar dva-krat več moških spolno aktivnejših od žensk (Unger & Brähler 1998).  Najpomembnejši vpliv na spolno aktivnost ima prisotnost ali odsotnost razmerja. Ne glede na razmerje, ki ga nekdo nima z nekim partnerjem, so slabše družbene razmere kot zgodnja brezposelnost, majhen prihodek ali vprašanja glede stalnega bivališča tisti dejavniki, ki negativno vplivajo na spolnost moških. Spolna aktivnost v kasnejših letih se lahko zmanjša tudi zaradi fizičnih in hormonskih sprememb pri posameznikih.

Študija ILSE - “Interdisciplinarna Longitudinalna študija odraslosti” (“Interdisziplinäre Längsschnittstudie des Erwachsenenalters”) poteka od leta 1993 in preučuje vprašanja glede pomembnosti spolnosti in intimnosti v kasnejšem življenju, identificira nežnost kot odločujoč dejavnik za zadovoljstvo v razmerju (Müller, 2014). Npr. spolnost igra pomembno vlogo pri 61% moških in 21% žensk v tej študiji, 91% moških in 81% žensk v starosti okrog 74 let pa odgovarja, da je nežnost v njihovi zvezi (odnosu) primarnega značaja. Zaradi tega je nežnost potrjeno eden izmed najpomembnejših dejavnikov za zadovoljstvo v zvezi (razmerju) v starosti.

Kot je navedeno zgoraj je odsotnost partnerja pogosto glavni vzrok za zmanjšano spolno življenje v starosti. To je lahko še poseben izziv za ženske, saj moški praviloma ne živijo tako dolgo. Razen tega je ena tretjina samskih žensk takšnih, ki so pripravljene vstopiti v novo zvezo (Schultz-Zehden 2004). 

Samo-stimulacija ali masturbiranje je različica spolnosti, pogosta v življenju takrat, kadar posameznik/posameznica nima partnerja. Po Butler in Lewis (1996) se masturbacija uporablja oz. izvaja do poznih let v starosti. Pravzaprav nekateri ljudje začnejo z redno samo-masturbacijo komaj v starosti in sicer iz razloga, da bodisi nimajo partnerja/partnerice ali pa so invalidni. Starejših oseb naj negativni družbeni stereotipi od te oblike spolnosti ne  odvračajo, saj je potrebno poudariti, da je lahko spolno življenje obogateno kadarkoli z novimi izkušnjami in novimi srečanji.

  Ključna sporočila

 • Spolno življenje starejših ljudi, še posebej starejših žensk, je pogosto tabu tema.
 • Študije kažejo, da se spolna aktivnost za ženske in tudi moške zmanjšuje oz. pojenja, ko postajajo starejši. Kljub temu pa ostaja spolnost zelo pomembna za izpolnjujoče se življenje.
 • Študije prepoznavajo nežnost kot odločujoč dejavnik za zadovoljstvo v razmerju.
 • Eden glavnih razlogov za manj pogoste spolne aktivnosti v kasnejšem obdobju življenja je odsotnost razmerja oz. zveze.

  Učni cilji

Ob koncu te učne enote se od študentov pričakuje, da:

 1. razumejo dejavnike, ki lahko pomenijo ovire za spolnost med starejšimi ljudmi;
 2. prepoznajo načine, po katerih se spolnost v kasnejšem življenju spreminja, in
 3. upoštevajo, na kakšen način se družbeni odnosi odražajo ob teh ugotovitvah v zvezi s spolnostjo pri starejših.

  Vsebina

 
Študija primera

Martin (78) in Louise (76) živita v skupni zvezi oz. partnerstvu že 18 let od takrat, ko sta oba ovdovela. Živita povsem blizu Louise-ine hčerke v majhnem domu na podeželju. Obe družini imata redno skupne obroke.  Martin in Louise sta zmeraj uživala v skupni spolni aktivnosti, vendar sta v zadnjem času ugotovila spremembe, ki zadevajo njune potrebe v trenutkih intimnosti drugega z drugim. Zaradi predpisanih zdravil za srce, ki jih jemlje Martin, je njegovo splošno stanje slabše, to občuti pri fizičnih naporih, tudi pri seksu. Po drugi strani pa Louise nerada prizna, da je pri sebi ugotovila, kako pozablja imena in ima težave pri obvladanju nalog kot je pisanje nakupovalnega listka. Zaradi tega sta tako njen partner kot njena hčerka zaskrbljena glede njenega počutja in zdravja, to pa je pripeljalo do tega, da se hčerka veliko več vključuje v dnevno dogajanje in potek življenja matere. Par je ugotovil, da bi bilo potrebno, da prilagodita njuno intimno življenje in spolnost tem novim okoliščinam.

Vprašanja za diskusijo:
 1. Prepoznajte dejavnike, ki vplivajo na spolnost Martina in Louise. Kateri drugi dejavniki bi bili lahko prav tako pomembni, če govorimo o spolnosti in starejših ljudeh?
 2. Predstavljajte si, da želita Martin in Louise nadaljevati z njuno (intimno) zvezo. Kako naj se prilagodita novim življenjskim okoliščinam?
 3. Razmislite o zvezah med starejšimi ljudmi v vaši družbi. Kateri elementi, po vašem mnenju, naj bi bili najpomembnejši za zadovoljstvo in kateri za nezadovoljstvo? Katere smatrate za najdragocenejše v razmerju oz. zvezi, ko smo starejši?
 4. Spolnost v kasnejšem življenju postopoma upada. Razmislite, katere dejavnike lahko prepoznate v študiji primera zgoraj in jih smatrate za odločujoče?

Prenesi poglavje 2

Besedilo za poglavje 2

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.