Poglavje 3: Aktivno Staranje

Aktivno staranje je postalo osrednja pozornost socialne in zdravstvene politike po Evropi v zadnjih letih. Grajeno na prejšnjih idejah, ki so iskale načine za promocijo uspešnega staranja, je aktivno staranje definirano s strani WHO-ja kot: 

‘proces optimizacije možnosti za zdravje, sodelovanje in varnost, za povečanje kvalitete življenja v starosti. Nanaša se tako na posameznike kot tudi na skupine.'

  Introduction

Aktivno staranje je postalo osrednja pozornost socialne in zdravstvene politike po Evropi v zadnjih letih. Grajeno na prejšnjih idejah, ki so iskale načine za promocijo uspešnega staranja, je aktivno staranje definirano s strani WHO-ja kot: 

‘proces optimizacije možnosti za zdravje, sodelovanje in varnost, za povečanje kvalitete življenja v starosti. Nanaša se tako na posameznike kot tudi na skupine.'

Tak pristop k socialni in zdravstveni politiki; in seveda praksi zdravstvene in socialne oskrbe, je oblikovan zato , da bi izboljšal kvaliteto življenja starejšim in blaginjo starejših državljanov. Nadalje je uspeh strategije aktivnega staranja odvisen od spoznanja, da mora biti pojem 'aktivno' definiran s strani starostnikov samih; izbrani cilji starejše osebe morajo biti aktivno podpirani; raznolikost je potrebno spoznati ter spoštovati in vključevanje starejših v odločanje se mora maksimirati. Kontinuiteta je osrednja tema tega kar hoče aktivno staranje doseči. Teorija kontinuitete močno namiguje k omogočanju ohranitve vrednot, prepričanj in dejanj starostnikov, ki so konsistentni z njihovim predhodnim življenjem.

Medtem ko sprejemanje takih idej raste, se je pozornost usmerila na praktično delo v institucijah zdravstvene in socialne oskrbe in kako lahko ti nudijo podporo agendi aktivnega staranja. Pred kratkim je Ruth Katz razvila model namenjen promociji dobrega počutja starostnikov, še posebej tistim slabotnim oz. tistim s posebnimi potrebami. Model spodbuja delavce v zdravstveni in socialni oskrbi k prepoznavanju fizičnih, socialnih in psiholoških potreb starostnikov. Te potrebe vključujejo ohranjanje osebnih zvez, humor in užitek, občutek lastnega jaza. 

Na spolnost se vedno bolj gleda kot pomemben del gibanja aktivnega staranja. Promocija kontinuitete v osebnih in intimnih zvezah; prakse, ki stremijo za podporo vzdrževanja lastnega jaza; aktivna udeležba starejših pri sprejemanju odločitev o lastnem spolnem življenju so vse v skladu z agendo aktivnega staranja.

  Ključna sporočila

  • Aktivno staranje je pomembno gibanje širom Evrope
  • Na aktivno staranje in kontinuiteto se gleda kot na osnovni značilnosti zdrave starosti
  • Spolnost in intimnost sta pomembna dela aktivnega starejšega življenja

  Učni cilji

Na koncu tega poglavja se od udeležencev pričakuje: 

  1. Razvoj kritičnega razumevanja ideje o aktivnem staranju.
  2. Razumevanje pomembnosti spolnosti in intime za nas, ko se postaramo in kako lahko oporekajo tem vidikom našega življenja.

   Vsebina

Reflektivne vaje
  1. Kako lahko strokovnjaki iz področja zdravstvene in socialne nege delajo na promociji in podpori agende aktivnega staranja za starostnike?
  2. Kakšni so izzivi pristopov aktivnega staranja za starejše ljudi?
  3. Razmislite o vaših lastnih spolnih in intimnih odnosih. Kako pomembni so za vaše dobro počutje?
  4. Kako bi lahko kdo le-tem oporekal, ko se postarate? (Upoštevajte fizične, socialne in psihološke aspekte staranja)

Prenesi poglavje 3

Besedilo za poglavje 3

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.