Poglavje 2: Staranje v kontekstu

Staranje ni preprosto zbirka fizičnih sprememb, ki se pojavijo na telesni ravni. Staranje moramo razumeti na socialni in psihološki ravni. Ko se staramo se vloga, ki jo igramo znotraj družine, gospodarstva in socialnih omrežij, spremeni. Pogled družbe na nas, se prav tako spremeni. To poglavje se bo osredotočilo na socialno zgradbo procesa staranja in zastavilo vprašanja o vplivu le-tega na spolnost starostnikov.

  Uvod

Staranje ni preprosto zbirka fizičnih sprememb, ki se pojavijo na telesni ravni. Staranje moramo razumeti na socialni in psihološki ravni. Ko se staramo se vloga, ki jo igramo znotraj družine, gospodarstva in socialnih omrežij, spremeni. Pogled družbe na nas, se prav tako spremeni. To poglavje se bo osredotočilo na socialno zgradbo procesa staranja in zastavilo vprašanja o vplivu le-tega na spolnost starostnikov. 

Ena najvažnejših idej, ki je izšla iz našega razumevanja procesa staranja, iz socialnega zornega kota, se je osredotočila na ekonomsko vlogo starostnikov. Pokoj s sabo prinese mnogo prednosti, v smislu povečanega prostega časa in olajšanja bremen delovnega procesa. Alternativen pogled na pokoj nakazuje, da je to privedlo do načinov, kako starostnikom pripisujemo njihov socialni status. Mnogi trdijo, da pokoj zaznamuje starostnike kot ločeno družbeno/socialno skupino, ker niso več ekonomsko aktivni in se s tem smatrajo kot breme za delavce. Te trditve naj bi tvorile samo osnovo staromržnje in s tem povezanih ravnanj, ki vplivajo na to, kako družba dojema starejše ljudi. Primarno, ta delitev na posebno družbeno/socialno skupino pomeni, da se staranje karakterizira z disfunkcijami, propadanjem, upadanjem in ničvrednostjo.

Ta perspektiva na staranje implicira na načine, kako družba gleda na starajoče se telo. Moč, privlačnost in lepota naj bi bile v rokah mladih in podobe, ki jih vidimo v medijih, vsak dan le širijo te poglede. Mladost je predstavljena na pozitiven način, z vitalnostjo in privlačnostjo, medtem ko je starost predstavljena preko propadanja in bolezni. To ima implikacije na načine kako lahko starejši posledično začnejo gledati na sebe in svojo vlogo v spolnosti. In pa tudi na načine, kako drugi, med njimi strokovnjaki s področja zdravstvene nege, gledajo na spolnost pri starostnikih.

  Ključna sporočila

  • Na staranje je potrebno gledati v kontekstu širokega spektra socialnih in psiholoških sprememb
  • Spremembe v relacijskih in produktivnih življenjskih pogledih, lahko vpliva na pogled družbe na starostnike.
  • Načini na katere je predstavljeno starajoče se telo ima negativne učinke na načine, kako je definirana spolnost starostnikov.

  Učni cilji

  1. Krepitev ozaveščanja o socialnih in psiholoških vidikih staranja;
  2. Upoštevanje zveze med socialnim statusom starejše osebe in načini, kako je starajoče se telo razumljeno;
  3. Kritično zavedanje o načinih, kako je prestavljeno starajoče se telo in kaj to lahko posledično pomeni za načine, kako je definirana spolnost starostnikov.

  Vsebina

 

Reflektivna aktivnost 1

Razmislite o svojem lastnem okolju in o razlikah, ki so jih doživljali starejši v njem. Porabite nekaj časa s prepoznavanjem teh sprememb in jih uvrstite v: fizične, socialne in psihološke. Sestavite seznam sprememb in ugotovite kako se lahko povezujejo ena z drugo.

 

Reflektivna aktivnost 2

Izberite domačo revijo ali časopis. Oglejte si slike in poiščite tiste, ki prikazujejo starejše ljudi. Kako so starejši predstavljeni?

 

Reflektivna aktivnost 3

Poglejte si spodnji voščilnici za rojstni dan (Slika 1). Čeprav sta zabavni, prikazujeta tudi resnejšo plat. Kaj nam sporočata o starejših ljudeh in starajočih se telesih? Kaj nam povesta o spolnosti starejših žensk in moških? Kako sta sliki sestavljeni, da predstavljata upad, ničvrednost in aseksualnost?

  

 

Slika 1: Rojstnodnevne voščilnice, starejši in spolnost

Tekst levo: Nehaj se hvaliti, vem da je to tvoja pohodna palica

Tekst desno: Gospod: Kaj se je zgodilo z najinimi spolnimi odnosi

Gospa: Ne vem. Mislim da nama letos niso poslali niti božične voščilnice

Prenesi poglavje 2

Besedilo za poglavje 2

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.