Υποενότητα 4: Αλλαγές στις σεξουαλικές πρακτικές και στις στενές προσωπικές σχέσεις

Η ανάγκη του ανθρώπου για στενές προσωπικές σχέσεις δεν γνωρίζει ηλικία. Αποτελέσματα μελετών επιβεβαιώνουν ότι ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, ο άνθρωπος μπορεί να απολαμβάνει το σεξ μέχρι όποια ηλικία επιθυμεί. Φυσικά, το σεξ στη δεκαετία των 70 ή των 80 δεν είναι όπως στη δεκαετία των 20 ή των 30, αλλά, από ορισμένες απόψεις μπορεί να είναι καλύτερο. Ως ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται σοφότεροι συγκριτικά με τη νεότητά τους και καλύτεροι γνώστες αναφορικά με τι τους ταιριάζει καλύτερα στη σεξουαλική τους ζωή. Οι ηλικιωμένοι έχουν συχνά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία και αισθάνονται απελευθερωμένοι από μη ρεαλιστικές προσδοκίες της νεότητας καθώς και από προκαταλήψεις  άλλων. Επιπλέον, με τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει και τη δουλειά να έχει λιγότερες απαιτήσεις, τα ζευγάρια μπορούν πλέον να χαλαρώσουν και να χαρούν ο ένας τον άλλο χωρίς τους περισπασμούς που η ζωή τούς έθετε νωρίτερα.

  Εισαγωγή

Η ανάγκη του ανθρώπου για στενές προσωπικές σχέσεις δεν γνωρίζει ηλικία. Αποτελέσματα μελετών επιβεβαιώνουν ότι ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, ο άνθρωπος μπορεί να απολαμβάνει το σεξ μέχρι όποια ηλικία επιθυμεί. Φυσικά, το σεξ στη δεκαετία των 70 ή των 80 δεν είναι όπως στη δεκαετία των 20 ή των 30, αλλά, από ορισμένες απόψεις μπορεί να είναι καλύτερο. Ως ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται σοφότεροι συγκριτικά με τη νεότητά τους και καλύτεροι γνώστες αναφορικά με τι τους ταιριάζει καλύτερα στη σεξουαλική τους ζωή. Οι ηλικιωμένοι έχουν συχνά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία και αισθάνονται απελευθερωμένοι από μη ρεαλιστικές προσδοκίες της νεότητας καθώς και από προκαταλήψεις  άλλων. Επιπλέον, με τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει και τη δουλειά να έχει λιγότερες απαιτήσεις, τα ζευγάρια μπορούν πλέον να χαλαρώσουν και να χαρούν ο ένας τον άλλο χωρίς τους περισπασμούς που η ζωή τούς έθετε νωρίτερα.

Παρά ταύτα, δεν είναι ασυνήθιστο για πολλούς ενήλικες να βιώνουν ανησυχία με το θέμα του σεξ στη γεροντική ηλικία και να καταλήγουν να απέχουν από σεξουαλικές επαφές. Μερικοί ηλικιωμένοι αισθάνονται αμηχανία, είτε από το γηράσκον σώμα τους είτε από την «απόδοσή» τους, ενώ άλλοι επηρεάζονται από κάποια ασθένεια ή την απώλεια του/της συντρόφου τους. Χωρίς ακριβή πληροφόρηση και ανοικτό μυαλό, μια προσωρινή κατάσταση μπορεί να καταλήξει να γίνει μόνιμη. Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει κανείς να δρα προληπτικά, είτε θέλει να ξεκινήσει ξανά είτε να βελτιώσει τη σεξουαλική του ζωή. Είναι πολύ βασικό να είναι κανείς έτοιμος να δοκιμάσει νέα πράγματα και να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο. Υπάρχουν πολλά που μπορεί κάποιος να κάνει για να αντισταθμίσει τις φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν προϊούσης της ηλικίας. Με την κατάλληλη πληροφόρηση και υποστήριξη, τα ύστερα χρόνια ενός ανθρώπου μπορούν να γίνουν μια συναρπαστική περίοδος εξερεύνησης των συναισθηματικών και άλλων πλευρών της σεξουαλικότητας (Block et. al., 2016).

  Βασικά μηνύματα

 • Η επιθυμία για εγγύτητα δεν ελαττώνεται με την ηλικία, και δεν υπάρχει ηλικία στην οποία η εγγύτητα, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής εγγύτητας είναι ανάρμοστη.
 • Διαταραχές και συναισθηματικές αλλαγές που συχνά συμβαίνουν προϊούσης της ηλικίας μπορεί να επιδράσουν στην ανάπτυξη και διατήρηση μιας στενής προσωπικής σχέσης. Η γήρανση μπορεί επίσης να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η οικειότητα.
 • Αλλαγές σχετιζόμενες με την ηλικία: τα επίπεδα των σεξουαλικών ορμονών ελαττώνονται προκαλώντας αλλαγές (π.χ ατροφία της μήτρας) που μπορεί να καταστήσουν τη σεξουαλική επαφή επίπονη ή επώδυνη. Η libido μπορεί να ελαττωθεί.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

 

Στο τέλος αυτής της υποενότητας, οι μανθάνοντες αναμένεται να:

 1. Γνωρίζουν ότι η επιθυμία για οικειότητα και σεξουαλική έκφραση μπορεί να αλλάζει στα ηλικιωμένα άτομα, αλλά, δεν εξαφανίζεται προϊούσης της ηλικίας.
 2. Κατανοούν ότι τα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα εμπόδια στο να συζητήσουν θέματα στενών προσωπικών σχέσεων και σεξουαλικής υγείας με τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας.
 3. Γνωρίζουν θέματα που μπορούν να συζητηθούν με ηλικιωμένα άτομα ώστε αυτά να ενθαρρυνθούν να βιώσουν στενές προσωπικές σχέσεις διατηρώντας τη σεξουαλική τους υγεία.

  Περιεχόμενο

 
 Συμβουλές για μια υγιή σεξουαλική ζωή στη γεροντική ηλικία

Το σεξ μπορεί να είναι μια ισχυρή συναισθηματική εμπειρία και ένα αποτελεσματικό μέσο διαφύλαξης ή βελτίωσης της υγείας, και σίγουρα δεν είναι μόνο για τους νέους. Το σεξ μετά την ηλικία των 50 μπορεί να θέσει προκλήσεις, και ορισμένοι μπορεί να αποθαρρυνθούν από προβλήματα που είναι συμφυή με τη διαδικασία της γήρανσης, όμως, τα προβλήματα αυτά δεν είναι αξεπέραστα. Με μεγαλύτερη κατανόηση και ανοικτό μυαλό, κάποιος μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει μια συναισθηματικά και σωματικά πλήρη σεξουαλική ζωή, καθώς δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά, επιθυμίας. 

Αποδέξου και χαίρε με τον εαυτό σου 
 • Αξιοποιώντας τα οφέλη της εμπειρίας. Η ανεξαρτησία και η αυτοπεποίθηση που αποκτά κανείς με τα χρόνια μπορεί να είναι πολύ ελκυστικά για τον/την σύζυγο ή τον/την εν δυνάμει σύντροφο. Ανεξαρτήτως φύλου, οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται καλύτερα με το σώμα τους στα 62 ή τα 72 από ότι στα 22. Περαιτέρω, μπορεί πλέον να γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους και τι τους συναρπάζει κα τους κάνει ευτυχισμένους. Επιπρόσθετα, η εμπειρία και η αυτοκυριαρχία μπορεί να κάνει τη σεξουαλική ζωή τους συναρπαστική για τους ίδιους και τους/τις συντρόφους τους.
 • Κοιτάζοντας το μέλλον με θετική ματιά. Καθώς οι άνθρωποι γηράσκουν, οι προσδοκίες τους για τη σεξουαλική τους ζωή είναι συχνά αρνητικές. Αυτό μπορεί να δράσει υπονομευτικά και ίσως χρειαστεί να τους υπενθυμίσει κάποιος ότι εάν είχαν μια ενεργό σεξουαλική στη νεανική τους ηλικία, δεν υπάρχει λόγος αυτό να αλλάξει, εκτός κι αν το θελήσουν. Θετική στάση και ανοικτό μυαλό μπορεί να οδηγήσουν ένα ηλικιωμένο άτομο σε βελτίωση των στενών προσωπικών του σχέσεων και της σεξουαλικής του ζωής.
 • Αγάπησε και αποδέξου τον γηραιό εαυτό σου. Παρότι είναι φυσιολογικό και αναπόφευκτο να συμβαίνουν στο σώμα αλλαγές καθώς ο άνθρωπος γηράσκει, για μερικά άτομα αυτές οι αλλαγές μπορεί να υπονομεύσουν τα αισθήματα αυτοεκτίμησης και αυτοαξίας. Είναι απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνουν αλλαγές στο σώμα προϊούσης της ηλικίας. Φαίνεσαι και νιώθεις διαφορετικά από ότι όταν ήσουν νεώτερος. Εάν αποδεχθείς αυτές τις αλλαγές ως φυσιολογικές και κρατήσεις το κεφάλι ψηλά, όχι μόνο θα αισθάνεσαι καλύτερα, αλλά, θα είσαι και πιο ελκυστικός. Η αυτοπεποίθηση και η ειλικρίνεια συγκεντρώνουν το σεβασμό των άλλων και μπορεί να είναι ελκυστικές και σέξυ (Block et. al., 2016)
Επικοινώνησε με τον/την σύντροφό σου

Καθώς τα σώματα και τα συναισθήματα αλλάζουν μετά την ηλικία των 50, είναι περισσότερο σημαντικό από ποτέ να υπάρχει επικοινωνία σκέψεων, φόβων και επιθυμιών μεταξύ των συντρόφων. Η ενθάρρυνση των ηλικιωμένων ατόμων στο να επικοινωνούν με τους συντρόφους τους είναι ζωτικής σημασίας. Το να μιλάει κανείς ανοιχτά για το σεξ μπορεί να μην είναι εύκολο, ωστόσο, η βελτίωση της επικοινωνίας μπορεί να βοηθήσει τους δύο συντρόφους να αισθάνονται μεγαλύτερη εγγύτητα και να καταστήσει τις σεξουαλικές τους επαφές πιο ευχάριστες. 

Μιλώντας για το σεξ

Για μερικούς ανθρώπους είναι δύσκολο να θίξουν το θέμα του σεξ σε μια συζήτηση, αν και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα από τη στιγμή που κανείς θα ξεκινήσει. Έτσι, μπορεί κάποιος να αισθάνεται σέξυ συζητώντας για το σεξ. Οι ακόλουθες στρατηγικές μπορεί να βοηθήσουν ηλικιωμένα άτομα να ξεκινήσουν τη συζήτηση.    

 • Να έχετε παιχνιδιάρικη στάση. Η παιχνιδιάρικη διάθεση και στάση μπορεί να κάνει ευκολότερη τη συζήτηση για το σεξ. Χρησιμοποιήστε το χιούμορ σας, ελαφρά πειράγματα ή ακόμη και γαργαλητά για να ελαφρύνετε την ατμόσφαιρα. 
 • Να είστε ειλικρινής. Η ειλικρίνεια ενισχύει την εμπιστοσύνη και κάνει και τους δύο συντρόφους να αισθάνονται πιο άνετα – επίσης, μπορεί να είναι πολύ ελκυστική. Επικοινωνήστε στον/στην σύντροφό σας τα συναισθήματά σας και το τι περιμένετε από τη σεξουαλική σας ζωή. 
 • Συζητήστε νέες ιδέες. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι καινούργιο, συζητήστε το με τον/την σύντροφό σας και να είστε ανοικτοί και στις δικές του/της ιδέες. Τα ύστερα χρόνια – με περισσότερο διαθέσιμο χρόνο και λιγότερους περισπασμούς- μπορεί να γίνουν δημιουργικά χρόνια γεμάτα πάθος. 
 • Εκσυγχρονιστείτε. Μπορεί να ανήκετε σε μια γενιά που το σεξ ήταν θέμα-ταμπού. Όμως, το να μιλάτε ανοικτά με τον/την σύντροφό σας για τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις ανησυχίες σας θα σας φέρει πιο κοντά και θα σας βοηθήσει να έχετε καλύτερη σεξουαλική ζωή (Block, et. al., 2016).

Κατεβάστε την Υποενότητα 3

M3 Unit 4 (EL).pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.