Ενότητα 2: Άτυπη μακροχρόνια φροντίδα

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άτυποι φροντιστές είναι κόρες, γιοί ή σύζυγοι των ηλικιωμένων ατόμων, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης αδέλφια, ανίψια, εξαδέλφια, εγγόνια, φίλους ή γείτονες. Σε μερικές περιπτώσεις, άτομα που είναι τα ίδια ηλικιωμένα αναλαμβάνουν τη φροντίδα των γηραιών γονέων τους. Ο κύριος όγκος φροντίδας και υποστήριξης σε ηλικιωμένα άτομα προσφέρεται από άτυπους φροντιστές, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 70% έως 90% στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. Συνολικά, οι άτυποι φροντιστές, συνήθως μέλη της οικογένειας και γυναίκες άνω των 55, παρέχουν ένα τεράστιο όγκο εργασίας στο χώρο της φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων.

  Βασικά μηνύματα

  • Οι άτυποι φροντιστές προσφέρουν σημαντικό όγκο εργασίας προς ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν μακροχρόνιας βοήθειας.
  • Οι άτυποι φροντιστές δεν συνιστούν ομογενή ομάδα και μπορεί να είναι ευπαθείς, ειδικώς σε εξουθένωση και απομόνωση.
  • Εν μέρει εξαιτίας της ευπάθειας τόσο της ομάδας των ηλικιωμένων που χρήζουν βοήθειας όσο και των άτυπων φροντιστών, οι μεταξύ τους σχέσεις μπορεί να εμπεριέχουν στοιχεία κακοποίησης.

  Εισαγωγή

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άτυποι φροντιστές είναι κόρες, γιοί ή σύζυγοι των ηλικιωμένων ατόμων, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης αδέλφια, ανίψια, εξαδέλφια, εγγόνια, φίλους ή γείτονες. Σε μερικές περιπτώσεις, άτομα που είναι τα ίδια ηλικιωμένα αναλαμβάνουν τη φροντίδα των γηραιών γονέων τους. Ο κύριος όγκος φροντίδας και υποστήριξης σε ηλικιωμένα άτομα προσφέρεται από άτυπους φροντιστές, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 70% έως 90% στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. Συνολικά, οι άτυποι φροντιστές, συνήθως μέλη της οικογένειας και γυναίκες άνω των 55, παρέχουν ένα τεράστιο όγκο εργασίας στο χώρο της φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων.

Οι άτυποι φροντιστές συνιστούν μια ιδιαιτέρως ευπαθή ομάδα που διατρέχει υψηλό κίνδυνο εξουθένωσης, κακοποίησης και/ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η ποιότητα ζωής του ατόμου που έχει το ρόλο του άτυπου φροντιστή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής του ηλικιωμένου που δέχεται την φροντίδα και την υποστήριξη. Κατά συνέπεια, ο τομέας παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να συμπεριλάβει την υποστήριξη προς τους άτυπους φροντιστές ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας, αλλά και την ανάγκη συνεργασίας  ανάμεσα στους επαγγελματίες φροντιστές και στους άτυπους φροντιστές. Επιπρόσθετα, τα μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να προσφέρουν άτυπη φροντίδα. Κατ’ αντιστοιχία, τα ηλικιωμένα άτομα που χρήζουν βοήθειας θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να λάβουν βοήθεια από άτυπους φροντιστές (WeDo Project 2014). Και ενώ οι άτυποι φροντιστές συνιστούν ευπαθή ομάδα,  μέλη της ενδέχεται να είναι δράστες πράξεων κακοποίησης προς τους ηλικιωμένους, Συνεπώς, οι επαγγελματίες του χώρου της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας θα πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού του γεγονότος και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν καταστάσεις που εμπνέουν ανησυχία.     

  Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος αυτής της υποενότητας, οι μανθάνοντες αναμένεται να:

  1. Αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των άτυπων φροντιστών στη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων.
  2. Κατανοούν πως τόσο η ομάδα των άτυπων φροντιστών όσο και αυτή των ηλικιωμένων ατόμων είναι ευπαθείς και χρειάζονται πληροφόρηση, υποστήριξη και βοήθεια.
  3. Αποδέχονται ότι οι σχέσεις μεταξύ των άτυπων φροντιστών και των ηλικιωμένων ατόμων που δέχονται τη βοήθεια μπορεί να διαταραχθούν και, μερικές φορές, να εμπεριέχουν κακοποίηση.

  Περιεχόμενο

 

Μελέτη περίπτωσης 

Η Mary είναι χήρα. Έχει χάσει και τα δύο της πόδια και είναι καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Η Mary λαμβάνει μια μηνιαία σύνταξη η οποία μόλις και επαρκεί για να καλύψει τις βασικές ανάγκες. Ο γιος της Bob είναι ο βασικός της φροντιστής και μένει μαζί της. Ο Bob είναι αλκοολικός και συχνά παίρνει τη σύνταξη της μητέρας του και την ξοδεύει στο ποτό. Κατά τη διάρκεια μιας τακτικής ιατρικής εξέτασης, η Mary βρέθηκε να έχει υποστεί κακή μεταχείριση και σεξουαλική κακοποίηση. 

Δραστηριότητες αναστοχασμού 
  1. Πώς μπορούν οι φροντιστές να ερμηνεύσουν τα σημάδια που δείχνουν ότι ένα άτομο που τελεί υπό την φροντίδα τους δεν τυγχάνει σωστής μεταχείρισης;
  2. Με ποιους τρόπους ανταλλάσουν οι φροντιστές πληροφορίες για τις ανάγκες των ηλικιωμένων ατόμων;
  3. Ποιες θα μπορούσαν να είναι συγκεκριμένες δραστηριότητες των φροντιστών που θα συντελούσαν στην ευεξία των ηλικιωμένων ατόμων;
  4. Τι εμπειρίες θα μπορούσαν οι φροντιστές να προσφέρουν στα ηλικιωμένα άτομα;

 

Κατεβάστε την Υποενότητα 2

M3 Unit 2 (EL).pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.