Υποενότητα 3 : Ομοφυλοφιλία /Θέματα του ιδίου φύλου

Ο όρος ομοφυλοφιλία σημαίνει τον σεξουαλικό προσανατολισμό στον οποίο η σεξουαλική και ερωτική επιθυμία απευθύνεται κυρίως σε άτομα του ίδιου φύλου.  Οι σχετικές ταυτότητες καλούνται λεσβίες και γκέι. Γκέι είναι το συνώνυμο του άρρενα ομοφυλόφιλου και λεσβία του θήλεος. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου είναι μέρος της προσωπικότητας και της ταυτότητάς του. Παρά την αυξανόμενη αποδοχή της ομοφυλοφιλίας, πολλά ηλικιωμένα άτομα που είναι λεσβίες ή γκέι ζουν διπλή ζωή. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και μεταξύ όσων διαβιούν σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου συχνά η  σεξουαλική ταυτότητα αποκρύπτεται από το φόβο του αποκλεισμού. Επιπλέον, η ομοφυλοφιλία αποτελεί θέμα-ταμπού και μεταξύ των ίδιων των ηλικιωμένων ατόμων. Ως συνέπεια, τα μεγάλης ηλικίας ομοφυλόφιλα άτομα ενδέχεται να ζουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και να έχουν την τάση να είναι μοναχικά.      

  Εισαγωγή

Ο όρος ομοφυλοφιλία  σημαίνει  τον σεξουαλικό προσανατολισμό στον οποίο η σεξουαλική και ερωτική επιθυμία απευθύνεται κυρίως σε άτομα του ίδιου φύλου.  Οι σχετικές ταυτότητες καλούνται λεσβίες και γκέι. Γκέι είναι το συνώνυμο του άρρενα ομοφυλόφιλου και λεσβία του θήλεος. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός ενός ατόμου είναι μέρος της προσωπικότητας και της ταυτότητάς του. Παρά την αυξανόμενη αποδοχή της ομοφυλοφιλίας, πολλά ηλικιωμένα άτομα που είναι λεσβίες ή γκέι ζουν διπλή ζωή. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και μεταξύ όσων διαβιούν σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου συχνά η  σεξουαλική ταυτότητα αποκρύπτεται από το φόβο του αποκλεισμού. Επιπλέον, η ομοφυλοφιλία αποτελεί θέμα-ταμπού και μεταξύ των ίδιων των ηλικιωμένων ατόμων. Ως συνέπεια, τα μεγάλης ηλικίας ομοφυλόφιλα άτομα ενδέχεται να ζουν σε κοινωνικό αποκλεισμό και να έχουν την τάση να είναι μοναχικά.      

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται ενδεικτικά η στάση απέναντι στην ομοφυλοφιλία σε διάφορες χώρες.

Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα δημοσκόπησης για την κοινωνική αποδοχή της ομοφυλοφιλίας σε διάφορες χώρες.   Στο διάγραμμα παρουσιάζονται τα ποσοστά του Όχι (Nein) και του Ναι (Ja) στο ερώτημα «Πρέπει η κοινωνία να αποδέχεται την ομοφυλοφιλία;»

  

  Βασικά μηνύματα

  • Η ομοφυλοφιλία αποτελεί ακόμη θέμα-ταμπού σε πολλές χώρες, ειδικώς μεταξύ των ηλικιωμένων.
  • Οι μεγάλης ηλικίας λεσβίες και γκέι συχνά ζουν διπλή ζωή και μπορεί να βιώσουν ευκολότερα κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Οι λεσβίες και οι γκέι είναι αποδεκτοί σε μεγαλύτερο βαθμό στις χώρες της δυτικής Ευρώπης συγκριτικά με αυτές της ανατολικής.

  Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος αυτής της υποενότητας, οι μανθάνοντες αναμένεται να: 

  1. Κατανοούν ότι η ομοφυλοφιλία αποτελεί θέμα-ταμπού μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων.
  2. Κατανοούν τις ειδικότερες δυσκολίες που τα ηλικιωμένα ομοφυλόφιλα άτομα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν.
  3. Αναγνωρίζουν ότι οι απόψεις για τη σεξουαλικότητα σε διαφορετικές χώρες, διαμορφωμένες από διαφορετικές πολιτιστικές και θρησκευτικές θέσεις, παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορές.

  Περιεχόμενο 


Μελέτη περίπτωσης

Η Elise (79 ετών) και η Anna (80 ετών) πρόκειται να μετακομίσουν μαζί σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης καθώς χρειάζονται βοήθεια στην καθημερινότητά τους. Αποφάσισαν να αφήσουν το διαμέρισμά τους, το οποίο μοιράζονταν επί χρόνια, και να ζητήσουν βοήθεια διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία τους. Παρότι στο παρελθόν ζούσαν ανοικτά τη λεσβιακή σχέση τους, τώρα, ανησυχούν για την αποδοχή της στο νέο τους περιβάλλον. Κάποιοι φίλοι πρότειναν να μην αναφέρουν κάτι για τη σχέση τους στη νέα τους κατοικία μέχρι να σχηματίσουν εικόνα των απόψεων που επικρατούν εκεί.

Ερωτήσεις αναστοχασμού
  1. Γιατί νομίζετε ότι οι φίλοι συμβούλευσαν την Elise και την Anna να κρατήσουν μυστική τη σχέση τους; Θα δίνατε την ίδια συμβουλή; Γιατί;/Γιατί όχι;
  2. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό για την Elise και την Anna να ζουν ανοικτά τη σχέση τους; Τι θα τους λέγατε σχετικά;
  3. Φανταστείτε την περίπτωση κατά την οποία η Elise και η Anna θα χρειαστούν αποκλειστική φροντίδα ή νοσηλεία. Ποιες επιπλέον προκλήσεις θα έχουν να αντιμετωπίσουν ως ζευγάρι; 

 

 

 

Κατεβάστε την Υποενότητα 3

M2 Unit 3 (EL).pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.