4. Αλλαγές στις σεξουαλικές πρακτικές

Καθώς ένας άνθρωπος γηράσκει, ενδέχεται να βιώσει αλλαγές στη σεξουαλική του ζωή. Στις αλλαγές αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται λιγότερο ή περισσότερο σεξ, διαφορετικοί τρόποι ή διαφορετικός σύντροφος. Τα άτομα που διατηρούν μακροχρόνια σχέση συνήθως αναφέρουν ελάττωση της σεξουαλικής δραστηριότητας προϊούσης της ηλικίας, ενώ όσοι ξεκινούν μια νέα σχέση αναφέρουν αύξησή της.

   Εισαγωγή

Καθώς ένας άνθρωπος γηράσκει, ενδέχεται να βιώσει αλλαγές στη σεξουαλική του ζωή. Στις αλλαγές αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται λιγότερο ή περισσότερο σεξ, διαφορετικοί τρόποι ή διαφορετικός σύντροφος. Τα άτομα που διατηρούν μακροχρόνια σχέση συνήθως αναφέρουν ελάττωση της σεξουαλικής δραστηριότητας προϊούσης της ηλικίας, ενώ όσοι ξεκινούν μια νέα σχέση αναφέρουν αύξησή της.

Τα αίτια των αλλαγών στις σεξουαλικές πρακτικές από τη δεκαετία των 60 ετών και μετά  σχετίζονται με ένα πλήθος παραγόντων: διάγνωση ή διαχείριση μιας μακροχρόνιας κατάστασης της υγείας, η φαρμακευτική αγωγή που ακολουθείται για αυτές τις καταστάσεις, θέματα εικόνας του εαυτού, ψυχολογική ευεξία συμπεριλαμβανομένης της κατάθλιψης, η ποιότητα των στενών προσωπικών σχέσεων και ορισμένα σεξουαλικά προβλήματα, όπως στυτική δυσλειτουργία και απώλεια της σεξουαλικής επιθυμίας. 

Και νεώτερα άτομα ενδέχεται να επηρεάζονται από τέτοιου είδους θέματα, ωστόσο, ορισμένα σεξουαλικά προβλήματα εμφανίζονται προϊούσης της ηλικίας. Για τους άνδρες, σε αυτά περιλαμβάνονται μεγαλύτερης διάρκειας ανερέθιστη περίοδος (ο χρόνος αποκατάστασης μετά τον οργασμό), μειωμένη ικανότητα ελέγχου της εκσπερμάτισης  και αύξηση του χρόνου επίτευξης στύσης.  Οι αλλαγές που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα περιλαμβάνουν μικρότερης διάρκειας και έντασης οργασμούς, μεγαλύτερης διάρκειας φάση διέγερσης καθώς και δυσκολίες που συνδέονται με μειωμένη λίπανση του κόλπου, η οποία μπορεί να καταστήσει επίπονη την επαφή που περιλαμβάνει διείσδυση. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορεί να βιώσουν μειωμένη σεξουαλική επιθυμία προϊούσης της ηλικίας.      

Διάφορες καταστάσεις της υγείας ενδέχεται να επηρεάσουν το ενδιαφέρον ενός ανθρώπου για το σεξ καθώς και την ικανότητά του να επιτελέσει σεξουαλικές πράξεις. Επί παραδείγματι, το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να επιφέρει σωματικές και γνωσιακές αλλαγές οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στη σεξουαλική λειτουργία καθώς προκαλούν δυσφορία όταν το άτομο βρίσκεται σε συγκεκριμένες στάσεις ή ακόμη επιφέρουν δυσκολίες στην επικοινωνία, οι οποίες επηρεάζουν τη σεξουαλική έκφραση.    

Η φροντίδα ατόμου που έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλες μακροχρόνιες καταστάσεις της υγείας έχει αντίκτυπο τόσο στη σχέση συνολικά όσο και στη σεξουαλική σχέση. Για παράδειγμα, το άτομο που παίζει το ρόλο του φροντιστή  μπορεί να βιώσει κόπωση – η οποία έχει γνωστά αποτελέσματα στη σεξουαλική επιθυμία – ή η σχέση φροντίδας μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ ώστε το άτομο που δέχεται τη φροντίδα να μην θεωρείται πλέον σεξουαλικό ον. 

Ένας αριθμός συνταγογραφούμενων φαρμάκων μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στο σεξ. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται:  

 • Οι επιλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης και άλλα αντικαταθλιπτικά, που μπορεί να ελαττώσουν τη σεξουαλική επιθυμία ή να εμποδίσουν τον οργασμό.
 • Τα αντι-υπερτασικά, που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη στύση και στην εκσπερμάτιση.
 • Η ουσία omeprazole, η οποία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στύσης.
 • Τα φάρμακα για την καρδιά, που μπορεί να επηρεάσουν της σεξουαλική επιθυμία.

(http://www.netdoctor.co.uk/sexandrelationships/medicinessex.htm) 

Η ικανοποίηση του ατόμου με τη σεξουαλική του ζωή ελαττώνεται προϊούσης της ηλικίας και στα αίτια αυτού του φαινομένου συμπεριλαμβάνονται τα σεξουαλικά προβλήματα. Τα σεξουαλικά προβλήματα ενδέχεται  να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις, για παράδειγμα μπορεί να προκαλέσουν έλλειψη οικειότητας και εγγύτητας. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζονται τα σεξουαλικά προβλήματα που ανακύπτουν στα ύστερα χρόνια, στην περίπτωση, βέβαια, που το ίδιο το άτομο και ο/η σύντροφος τα βιώνουν αρνητικά.     

Επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν θα αντιμετωπίσουν όλοι οι άνθρωποι σεξουαλικά προβλήματα ως αποτέλεσμα της γήρανσης.

   Βασικά μηνύματα

 

 • Η σεξουαλική δραστηριότητα ενδέχεται να αλλάζει προϊούσης της ηλικίας ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων (βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτιστικών).
 • Συγκεκριμένα σεξουαλικά προβλήματα σχετίζονται με τη ηλικία.

   Μαθησιακά αποτελέσματα

 

Στο τέλος αυτής της υποενότητας, οι μανθάνοντες αναμένεται να:

 • Γνωρίζουν τους πολλούς παράγοντες που συνεισφέρουν στην εμφάνιση σεξουαλικών προβλημάτων στα ύστερα χρόνια.
 • Κατανοούν ότι μερικοί άνθρωποι θα βιώσουν αρνητικά τις αλλαγές στη σεξουαλική τους δραστηριότητα.
 • Αναγνωρίζουν ότι μερικοί άνθρωποι στη γεροντική ηλικία επιλέγουν να μην είναι σεξουαλικώς ενεργοί.

   Περιεχόμενο

 

Μελέτη περίπτωσης

Ο Geoff είναι μόνος, αλλά επιθυμεί να βρεθεί πάλι σε μια στενή σχέση. Μετά το θάνατο του επί χρόνια συντρόφου του John, πριν από δύο χρόνια, ο Geoff έχει πρόβλημα διατήρησης στύσης. Δεν μπορεί πλέον να αυνανιστεί. Παρατήρησε τα συμπτώματα όταν του συνέβη απώλεια στύσης πριν την ολοκλήρωση ενώ τώρα δεν μπορεί καν να επιτύχει στύση.    

Ο Geoff είναι  62 ετών και δεν θέλει να ζήσει μόνος για το υπόλοιπο της ζωής του. Έχει σκεφτεί να εγγραφεί σε έναν διαδικτυακό ιστότοπο γνωριμιών, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Ανησυχεί ότι εάν γνωρίσει κάποιον, αυτός δεν θα συμμερίζεται το πρόβλημά του. Ο Geoff γνωρίζει πως το σεξ δεν είναι μόνο οι στύσεις – υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν – ωστόσο, ξέρει επίσης ότι η στύση υποδηλώνει σε ένα σύντροφο ότι είναι επιθυμητός, ότι είναι αυτός που προκαλεί τη διέγερση. 

Πριν από 6 μήνες, ο Geoff βγήκε ραντεβού με κάποιον. Και οι δύο φάνηκαν να περνούν ευχάριστα, και ο Geoff ένιωσε μια αναλαμπή. Όμως, όταν φιλήθηκαν στο τέλος της βραδιάς, ο Geoff ήξερε πως δεν θα μπορούσε να τον ξαναδεί. Πώς να του εξηγούσε τα προβλήματα στύσης που είχε; Και ποιος θα ήθελε να είναι με κάποιον σαν κι αυτόν; 

Σημεία συζήτησης – χρησιμοποιήστε το Διαδίκτυο για να βρείτε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Ποια είναι η επίπτωση προβλημάτων στύσης σε άνδρες με ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών στη χώρα σας;
 2. Τι προκαλεί στυτική δυσλειτουργία;
 3. Υπάρχουν διαθέσιμες ιατρικές θεραπείες για τα προβλήματα στύσης του Geoff;
 4. Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές θεραπείας που θα μπορούσε να δοκιμάσει ο Geoff;
 5. Τι μας λέει για το σεξ και τον ανδρισμό η ανησυχία του Geoff για τη στυτική δυσλειτουργία που αντιμετωπίζει και η πεποίθησή του ότι δεν θα μπορέσει να κάνει μια νέα σχέση;

Κατεβάστε την υποενότητα 4

M1 Unit4 (EL).pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.