Definicije ključnih skupin in celovite oskrbe 

Kdo so poklicni oskrbovalci?

V kategorijo poklicnih oskrbovalcev spada osebje za oskrbo na domu, socialno oskrbo in domovih za starejše, ki za svoje delo prejema plačilo. Storitve za starejše, ki potrebujejo oskrbo in podporo, morajo zagotavljati izurjeni in na svoje delo pripravljeni delavci v dostojnih plačnih in urejenih delovnih razmerah in pod obvladljivo delovno obremenitvijo. Spoštovati je treba pravice delavcev in zaščititi zaupnost, poklicno etiko in poklicno avtonomijo. Oskrbovalnim ekipam je treba zagotoviti možnosti za zvezno učenje in izboljšavo (WeDo Project 2012). 

Kdo so neformalni oskrbovalci? 

Neformalni oskrbovalci so družina, prijatelji, sosedje in drugi, ki zagotavljajo oskrbo starejše osebe, potrebne podpore. Običajno nimajo uradnega statusa in so večinoma neplačani. 

Celovita oskrba 

Cilj celovite oskrbe je zasnovati in izvajati posamezniku prilagojeno oskrbo, ki je finančno in administrativno usklajena, z namenom doseganja boljših rezultatov v smislu učinkovitosti in zadovoljstva uporabnika. Zagotavljanje ustrezne oskrbe v pravem trenutku in v najprimernejšem okolju obsega sodelovanje v več disciplinarnih ekipah s starejšimi, potrebnimi oskrbe in podpore, in njihovimi oskrbovalci (WeDo Project 2012).

 


 

Reference  1. Block, J., Smith, M., & Segal, J. 2016, ‘Better sex as you age’, viewed 16 February 2016, http://www.helpguide.org/articles/aging-well/better-sex-as-you-age.htm
  2. Camacho., M.E., & Reyes-Ortiz, C.A., 2005, 'Sexual dysfunction in the elderly: age or disease?', International Journal of Impotence Research, vol. 17, pp. 52–56.
  3. European Commission, 2010. European Charter of the rights and responsibilities of older people in need of long-term care and assistance, viewed 16 February 2016, http://www.age-platform.eu/images/stories/22204_AGE_charte_europeenne_EN_v4.pdf
  4. European Commission, 2008, ‘Long-term care in the European Union’, ‘Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Luxembourg.
  5. Haw, C., & Stubbs, J. 2010, ‘Administration of medicines in food and drink: a study of older inpatients with severe mental illness’, International Psychogeriatrics, vol. 22, no. 3, pp. 409–416
  6. Hill, K., & Wee, R. 2012, 'Psychotropic drud-induced falls in older people', Drugs Aging, vol. 29, no. 1, pp. 15-30.
  7. Nagode, M., Zver, E., Marn, S., Jacović, A., & Dominkuš, D. 2014, ‘Long-term care – use of the international definition in Slovenija’, viewed 16 February 2016, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/dz/2014/DZ02_14_summary.pdf
  8. Sisk, J, Sexuality in Nursing Homes: Preserving Rights, Promoting Well-being, viewed 16. February 2016, http://www.todaysgeriatricmedicine.com/news/septstory3.shtml
  9. WeDo project, 2012, ‘European Quality Framework for long-term care services’, viewed 16 February 2016, http://wedo.tttp.eu/system/files/24171_WeDo_brochure_A4_48p_EN_WEB.pdf

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.