Βασικοί ορισμοίΦύλο (sex)

“Ο όρος φύλο αναφέρεται στα βιολογικά χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν τους ανθρώπους ως άρρενες και θήλυς. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα, καθώς υπάρχουν άτομα στα οποία συνυπάρχουν και τα δύο σύνολα βιολογικών χαρακτηριστικών, ωστόσο, γενικά, τείνουν να διαφοροποιούν τους ανθρώπους σε θήλυς και άρρενες.»  

 

Σεξουαλική υγεία

 “…μία κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας σχετιζόμενης με την σεξουαλικότητα και όχι η απουσία νόσου, δυσλειτουργίας ή αναπηρίας. Η σεξουαλική υγεία απαιτεί μια θετική και με σεβασμό προσέγγιση της σεξουαλικότητας και των σεξουαλικών σχέσεων καθώς επίσης τη δυνατότητα να έχει κανείς απολαυστικές και ασφαλείς σεξουαλικές εμπειρίες, ελεύθερες από εξαναγκασμό, διακρίσεις ή βία. Προκειμένου να αποκτηθεί και να διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά, να προστατεύονται και να ικανοποιούνται τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων.»  

 

Σεξουαλικότητα

Η σεξουαλικότητα δίνει το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να οριστεί, να κατανοηθεί και να γίνει λειτουργική η σεξουαλική υγεία. Η σεξουαλικότητα είναι:

 

“… στοιχείο που βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης και περιλαμβάνει το φύλο, το κοινωνικό φύλο, την ταυτότητα και το ρόλο φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τον ερωτισμό, την ευχαρίστηση, τις στενές προσωπικές σχέσεις  και την

αναπαραγωγή. Βιώνεται ή εκφράζεται με σκέψεις, φαντασιώσεις, επιθυμίες, πεποιθήσεις, στάσεις ζωής, αξίες, συμπεριφορές, πρακτικές, ρόλους, σχέσεις. Η σεξουαλικότητα μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παραπάνω στοιχείων, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα στοιχεία  βιώνονται και εκφράζονται από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Η σεξουαλικότητα επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, πολιτιστικών, νομικών, ιστορικών, θρησκευτικών και πνευματικών παραγόντων.»

 

(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/)

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Περαιτέρω μελέτη και πόροι

  • Gott, M., 2005. Sexuality, sexual health and ageing. England: Open University Press.

 

  • Στον ιστότοπο του φιλανθρωπικού οργανισμού Age UK περιέχονται χρήσιμες πληροφορίες (στην αγγλική γλώσσα) σχετικά με θέματα γνωριμιών και σεξ, στην  ενότητα Relationships and Family

          http://www.ageuk.org.uk/health-wellbeing/relationships-and-family/guide-to-dating/

 

  • Γήρανση και σεξουαλική υγεία.  Entre Nous: The European Magazine for Sexual and Reproductive Health (Μεταξύ μας: το ευρωπαϊκό περιοδικό για τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία

          http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/183448/Entre-Nous-77-Eng.pdf

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.