IntimAge Online Toolbox

Ko je govora o življenju starejših ljudi, mi kot družba, spolnosti ne omenjamo dovolj. Enostavno je domnevati, da staranje prinese s sabo dramatične spremembe in da spolnost ni tematika s katero bi se starostniki v veliki meri obremenjevali. Vendar pa vsakdo, ki se stara razume, da je spolnost pomemben del življenja, skozi vso življenjsko obdobje.

Brskanje po zbirki projektov Vseživljenjskega učenja razkrije raznoliko vrsto projektov, ki so razvili izobraževalni material za starostnike, vendar niti eden ne opozarja na dejstvo, da strokovnjaki s področja zdravstvenih ved ne morejo najti informacije o učenju s področja starosti in spolnosti.

Projekt IntimAge, v poskusu, da zapolni to praznino, preko spletne učne platforme nudi material, namenjen strokovnjakom s področja zdravstvenih ved, ki se želijo dodatno izobraževati glede spolnosti v tretjem življenjskem obdobju. Ta material je razdeljen v sledeče tematske sklope:

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.