Modul 4 - Strokovna praksa in etika

Martin Power, Elena Vaughan

Informacije

Uvod in opis

Življenje lahko v smislu izpolnjenega seksualnega življenja z veseljem in radostjo odigra pomembno vlogo pri ohranjanju splošnega zdravja in dobrega počutja odraslih v kasnejšem življenju. Dobro spolno zdravje prispeva k fizičnemu, duševnemu in čustvenemu dobremu počutju odraslih in izražanje spolnosti je ključna komponenta človeških medosebnih odnosov, ki v obdobju starosti niso manjšega obsega. Načini izražanja spolnosti se z leti spreminjajo, saj so odvisni od naravnih družbenih in fizičnih sprememb, ki jih prinaša starost, ostaja pa želja po čustveni in fizični intimnosti in prav tako spolni zadovoljitvi kot pomemben vidik človeškega obstoja.

Še vedno ostajajo vaginalni ali analni spolni odnos, oralni seks in masturbacija pomembne oblike spolnega izražanja tekom staranja, vendar številni ljudje ponovno definirajo spolnost, ki naj vključuje še  druge oblike izražanja intimnosti – kot so dotikanje, božanje in držanje rok   (Gott & Hinchliff 2003; Rheaume & Mitty 2008). N

Več  
Modul koda: INTA102
Kategorija Modula: Moduli v slovenščini
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Modul Učne enote

Ena izmed glavnih ovir za doseganje dobrega spolnega zdravja v kasnejšem obdobju je pomanjkanje komunikacije med strokovnjaki zdravstvene stroke in socialnimi delavci ter med njihovimi starejšimi klienti, zaradi enega ali več razlogov, ki so bili navedeni zgoraj. Kljub temu, da zdravstveni in socialni delavci, zdravniki, priznavajo kontinuiran pomen spolnosti za starejše kliente/paciente, je to področje zdravstva za starejše ljudi pogosto rutinsko prezrto pri posvetovanjih (Gott et al. 2004). Pravzaprav je bila ta tema izpostavljena v Globalni študiji o seksualnih stališčih in vedenju - Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors, ki je pokazala, da so zdravstveni in socialni delavci oz. zdravniki (po)vprašali le 9% moških in žensk glede njihovega spolnega zdravja med rutinskih obiskom oz. pregledom v zadnjih 3 letih  (Moreira et al. 2005).

Prosti pretok ljudi v Evropi je bil do danes osrednji del in cilj politike Evropske Unije od njenega začetka do danes, in s podpisom Schengen-skega sporazuma 1985 leta, je Evropejcem omogočeno, da prosto potujejo med državami Unije. To skupaj z učinki globalizacije in post-kolonializma  pomeni, da so evropske družbe postale in postajajo vse bolj in bolj kulturno raznolike. Naj dodamo, v letu 2014 je bilo v državah EU živečih več kot 33,5 milijonov ljudi, ki niso pripadniki različnih nacionalnosti EU (Eurostat 2015). Glede na to je skupaj s svojo 500 milijonsko populacijo Evropa eden izmed najbolj raznolikih krajev na svetu (kontinentov) glede na lingvistično in kulturno raznovrstnost. Na primer, znotraj meja EU so v rabi 3 različne abecede, 24 uradnih jezikov, 60 drugih evropskih jezikov in po oceni 175 ne-evropskih nacionalnosti (EC 2015), vsaka izmed njih pa ima različno lastno kulturno in jezikovno dediščino.

Notranja potreba in želja po posameznikovem spolnem izražanju se v določeni starosti preprosto ne konča, ko oseba doseže neko starost v njenem življenju in se morda mora vključiti v življenje neke ustanove za nego/doma za oskrbo ali ko začne bolehati za kognitivnimi motnjami kot sta demenca ali Alzheimerjeva bolezen zaradi napredujoče starosti (Bach et al. 2013; Gott & Hinchliff 2003; Kontula & Haavio-Mannila 2009; Laumann et al. 2004; Lindau et al. 2007; Moreira et al. 2005). Čeprav še vedno potrebujemo raziskave na tem področju, razpoložljiva literatura predlaga, da ima naklonjenost oz. omogočanje spolnega izražanja starejših odraslih v domovih za ostarele mnoge prednosti za zdravje, tako telesno kot duševno, in da lahko prispeva k njihovemu splošnemu dobremu počutju. Na primer študija, izvedena v Združenih državah med rezidenti upokojene skupnosti, je pokazala, da so oskrbovanci, ki so bili spolno aktivni, praviloma jemali manj zdravil, imeli bolj aktivno družbeno življenje, so bili fizično bolj aktivni in dokazovali višje ravni življenjskega zadovoljstva in kvalitete življenja na splošno, v primerjavi s tistimi, ki so bili spolno neaktivni. Razen tega so imeli spolno neaktivni oskrbovanci pogosteje težave z mehurjem in s črevesjem, težave in skrbi z duševnimi boleznimi in višji nivo tveganja za diabetes, hipertenzijo, bolezni srca in ožilja ter demenco (Bach et al. 2013).

Starejši ljudje, še posebej tisti z demenco in tisti, ki bivajo v oskrbovalnih domovih za nudenje pomoči, so izrecno ranljivi za spolno nasilje. Težave pri odkrivanju spolnega nasilja do starejših ljudi in teme nezadovoljivega poročanja o spolnih napadih na splošno pomenijo, da je to področje še zelo slabo raziskano. Svetovna zdravstvena organizacija definira spolno nasilje kot: »katero koli dejanje, prisila do spolnega akta, neželeni spolni komentarji ali pristopi…proti volji osebe z uporabo prisile, s strani katere koli osebe…v kateri koli nastanitvi/situaciji« (WHO, 2015, p. 35).

Koledar

Objave

  • - Ni obstoječih objav -

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.