Modul 3 - Dolgotrajna oskrba

Danica Železnik, Mihela Kanop

Informacije

Uvod in opis

"Dolgotrajna oskrba" pomeni pomagati ljudem vseh starosti z njihovimi zdravstvenimi potrebami ali vsakodnevnimi opravili, preko daljšega časovnega obdobja. Dolgotrajna oskrba se lahko nudi doma, znotraj skupnosti ali v različnih ustanovah, ki nudijo različne ravni asistence njihovim stanovalcem. Odločitev za dolgotrajno oskrbo je lahko težka, tudi če je vnaprej dobro načrtovana. 

Zaradi demografskih sprememb, ki so nastale kos posledica daljšega življenja prebivalstva, je v zadnjih letih nudenje dolgotrajne oskrbe postalo vedno pomembnejša tema, v mednarodnem okvirju. Medtem ko za večino daljše življenje pomeni več zdravih življenjskih let, jih bo veliko, če ne večina, na neki točki, potrebnih neke vrste nege in oskrbe. Zagotavljanje visoke ravni zaščite državljanov pred tveganjem bolezni in odvisnosti je bistveni cilj držav članic in Evropske unije. (Nagode, et. al., 2014) 

Posamezniki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, ko kronično obolenje, poškodba ali bolezen omejuje njih

Več  
Modul koda: INTA101
Kategorija Modula: Moduli v slovenščini
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Modul Učne enote

Področje dolgotrajne oskrbe je v posameznih državah Evropske unije različno opredeljeno, kar je odraz razlik glede trajanja bivanja in obsega upravičencev ter pogosto nejasne razmejitve med razpoložljivimi storitvami zdravstvenega varstva in nezdravstvenimi (socialnimi) storitvami. Nekatere države se na primer na ambulantno rehabilitacijsko zdravljenje osredotočijo prej kot druge, ki so bolj osredotočene na izvajanje oskrbe v bolnišnicah ali podobnih ustanovah (European Commission 2008).

Medtem ko so neformalni oskrbovalci najpogosteje hčerke, sinovi ali zakonci, so ti lahko tudi bratje in sestre, nečaki, nečakinje, vnuki, prijatelji ali sosedje. V nekaterih primerih starostniki sami skrbijo za svoje ostarele starše. Neformalni oskrbovalci zagotavljajo večji del oskrbe starejših, potrebnih oskrbe in podpore (glede na državo od 70 do 90 % oskrbe zagotovijo neformalni oskrbovalci). Neformalni oskrbovalci, izmed katerih so številni družinski člani, ženske, stare 55 let in starejše, zagotovijo precejšnji del oskrbe, mnogi izmed njih kot podporo svojemu ljubljenemu sorodniku.

Veliko starejših ljudi jemlje različna zdravila za različna bolezenska stanja, zaradi tega se lahko pojavijo pomisleki o interakcijah takšnega zdravljenja, ki lahko povzroči različne stranske učinke, še posebej tveganje padca in pa tudi zmanjšanje libida (Hill in Wee). 

Potreba po intimnosti je večna. To potrjujejo tudi študije. Ni pomembno katerega spola je oseba, starejši lahko uživajo v spolnosti in intimnosti tako dolgo kot to sami želijo. Seveda, spolnost pri starosti nad 70 ali 80 let ne more biti enaka, kot pri 20. ali 30.-ampak v nekaterih pogledih je lahko celo boljša. Starejše odrasli občutijo, da so pametnejši, kot so bili v svojih mlajših letih, in vedo, kaj je najbolje za njih, ko gre za njihovo spolno življenje. Starejši ljudje imajo pogosto veliko več samozavesti in samozavedanja, in postanejo indiferentni do nerealnih idealov mladih in predsodkov do drugih. Z odraščanjem postanejo otroci manj zahtevni in tako se partnerji lažje sprostijo in uživajo drug z drugim, brez preprek, ki so jih imeli v mladosti.

Koledar

Objave

  • - Ni obstoječih objav -

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.