Modul 2 - Medosebni odnosi in intimnost

Marcel Plechaty, Frieder Lang

Informacije

Uvod in opis

Razvojne teorije priznavajo, da je ena osrednjih nalog zgodnjega obdobja odraslosti oblikovanje in ohranjanje tesnih medosebnih odnosov, ki imajo vpliv na intimnost. Novejši pristopi v razvojni psihologiji in znanost o življenjski dobi poudarjajo vseživljenjske procese, ki so povezani s tesnimi medosebnimi odnosi od rojstva do smrti. V zvezi s tem je veliko dokazov, da se družbeni motivi, prednosti in potrebe v dobi odraslosti spreminjajo glede na priložnosti, ki so odvisne od starosti in okolja. Posledica tega so spremembe v intimnosti, doživljanju bližine in čustvenega sveta v kasnejših fazah odraslosti. 

V večini evropskih držav so se v zadnjih desetletjih razvile različne oblike partnerstev in romantičnih zvez. V prvi polovici 20. stoletja je tradicionalna zakonska zveza pomenila prevladujoči vzorec za romantične zveze. Še posebej za mlajše ženske praviloma ni bilo alternative za zakonsko zvezo ali samski stan. Danes obstajajo v nasprotju s tem obdobjem različne in mno

Več  
Modul koda: INTA104
Kategorija Modula: Moduli v slovenščini
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Modul Učne enote

Razvoj starejših ljudi je različen od posameznika do posameznika. Pravzaprav se v tej skupini pokaže več različnosti/individualizacij kot če naredimo primerjavo z zgodnejšimi obdobji življenja, saj so starejši najmanj homogena skupina. Kljub temu so družbena razmerja v kasnejšem življenju predmet dveh stereotipov, ki sta še vedno globoko zakoreninjena v javnih diskurzih. Najprej gre za t.i. zlom družbene in družinske generacijske solidarnosti, in kot drugo za »osamljenost v kasnejšem življenju«, ki sta glavni temi negativnih predstav povezanih s staranjem.

Spolnost v starosti zahteva širše razumevanje pomena seksualnosti oz. spolnosti. Npr. spolne aktivnosti po spolnem odnosu so veliko bolj pomembne, mednje štejemo masturbacijo ali medsebojno božanje. Spolnost v poznejših letih je determinirana z biološkimi (fizično stanje), psihološkimi (kognitivna sposobnost, osebnost, vedenje), družbenimi (socialni odnosi, partnerstvo, družina) in okoljskimi (pogoji bivanja, infrastruktura, finance) dejavniki (Gatterer 1994). Kljub temu pa je spolnost pogosto med starejšimi, še posebej ženskami, tabu tema. Delno zaradi dejstva, ker v zahodnih družbah prevladuje tendenca po »večni« mladosti in tako je tam pogost pojav »dvojni standard staranja«. To praviloma pogosto pomeni, da se ženske (starejše) – bolj kot moški – obravnava kot neatraktivne, stare in aseksualne. Ampak vendarle je za starejše ljudi spolnost prijetna, zadovoljujoča in koristna izkušnja, ki bogati. To lahko pomeni, da se pogledi in stališča posameznikov, skupin ali družbe oblikujejo okrog kontradikcij oz. protislovij, pogosto kot rezultat nevednosti ali ignorance.

Homoseksualnost pomeni spolno usmerjenost, kjer se erotična in romantična želja v glavnem oz. praviloma usmeri v osebo istega spola. Govorimo o identitetah kot so lezbijke in geji. Gej je sinonim za moškega homoseksualca in lezbijka za žensko homoseksualko. Spolna usmerjenost človeka je del njegove osebnosti in identitete. Kljub postopnemu vse večjemu sprejemanju homoseksualnosti, večje število starejših lezbičnih žensk in gejev še vedno živi v družbi dvojno življenje.

V času trajanja razmerja morata biti intimnost (bližina) in razdalja (oddaljenost) vedno znova in znova uravnoteženi, še posebej takrat, kadar se odnos spremeni, npr. zaradi nekega novega dogodka v življenju. Eden izmed običajnih takšnih dogodkov je upokojitev. V pokoju je potrebno prilagoditi obstoječe vloge tako doma kot v zvezi oz. razmerju. Druge takšne spremembe v življenju zaradi višje starosti so bolehanje ali bolezen, izguba partnerja, izselitev otrok od doma ali druge spremembe v zvezi s stalnim prebivališčem zahtevajo prilagoditve v odnosu oz. zvezi.

Koledar

Objave

  • - Ni obstoječih objav -

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.