Modul 1 - Spolnost in tretje življenjsko obdobje

Tony Ryan, Sharron Hinchliff

Informacije

V praksi zdravstvene in socialne oskrbe raste sprejemanje dejstva, da je mnogo starejših spolno aktivnih in smatra spolne odnose za važen del njihove kakovosti življenja.

Veliko lokalnih, nacionalnih in mednarodnih teles je, v svojih poročilih in vodnikih, začelo promovirati spolno zdravje in dobro počutje pozneje v življenju. Leta 2010 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarila, da se pojem spolno zdravje lahko uporablja skozi celotno življenjsko dobo posameznika »in ne samo pri posameznikih v reproduktivnih letih ampak tudi pri starejših in pri mlajših.« (2010: str.3).

WHO poudarja, da se intimno zdravje lahko doseže in vzdržuje v kontekstu okvira človekovih pravic. Kot pravice, ki se navezujejo na seksualno zdravje, večina teh je primernih za starejše, navajajo sledeče pravice:

Pravica do:

  1. enakosti in zaščita pred diskriminacijo
  2. življenja brez mučenja, krute in nečloveške obravnave ter zdravljenja
  3. zasebnosti
  4. najvišjega dosegljivega standarda zdravja (vključujoč spolno zdra
Več  
Modul koda: EN103
Kategorija Modula: Moduli v slovenščini
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives

Modul Učne enote

Vemo, da je veliko starejših ljudi spolno aktivnih, čeprav poročila izpostavljajo, da je pogostost velikokrat zmanjšana v primerjavi z mlajšimi. Vemo tudi, da se pomen pojma spolna aktivnost lahko z starostjo razširi; da starejši odrasli ne enačijo seks s spolnim odnosom penis-vagina in lahko zaradi tega seks vsebuje aktivnosti, ki jih mladi ne bi smatrali za spolne.

Staranje ni preprosto zbirka fizičnih sprememb, ki se pojavijo na telesni ravni. Staranje moramo razumeti na socialni in psihološki ravni. Ko se staramo se vloga, ki jo igramo znotraj družine, gospodarstva in socialnih omrežij, spremeni. Pogled družbe na nas, se prav tako spremeni. To poglavje se bo osredotočilo na socialno zgradbo procesa staranja in zastavilo vprašanja o vplivu le-tega na spolnost starostnikov.

Aktivno staranje je postalo osrednja pozornost socialne in zdravstvene politike po Evropi v zadnjih letih. Grajeno na prejšnjih idejah, ki so iskale načine za promocijo uspešnega staranja, je aktivno staranje definirano s strani WHO-ja kot: 

‘proces optimizacije možnosti za zdravje, sodelovanje in varnost, za povečanje kvalitete življenja v starosti. Nanaša se tako na posameznike kot tudi na skupine.'

Ko se ljudje postarajo, lahko doživijo spremembo v njihovih spolnih življenjih. Te vključujejo manj spolnih odnosov, več spolnih odnosov, drugačni spolni odnosi, kot so jih imeli prej, ali z drugimi partnerji. Tisti, ki so v daljših zvezah, se nagibajo k poročanju zmanjšanja spolnih odnosov. Tisti, ki so v novih zvezah poročajo o povečanju.

Spolno prenosljive okužbe (SPO) ali bolezni (SPB) se prenašajo z osebe na osebo, navadno s spolnim prenosom (nekatere se lahko prenašajo tudi na druge načine, kot npr. preko intravenoznih injekcij). SPO-ji se lahko prenašajo preko več različnih spolnih aktivnosti (oralno, vaginalno, analno), čeprav se nekatere (npr. sor) lahko pojavijo tudi brez seksa.

Koledar

Objave

  • - Ni obstoječih objav -

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izklju č no odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.