Ενότητα 4 - Επαγγελματικές πρακτικές και ηθική

Martin Power, Elena Vaughan

Περιγραφή

Μία πλήρης και ευχάριστη σεξουαλική ζωή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να διατηρηθεί η  υγεία και η ευεξία στη γεροντική ηλικία. Η καλή σεξουαλική υγεία συνεισφέρει στη σωματική, ψυχική και συναισθηματική ευεξία των ενηλίκων. Η έκφραση σεξουαλικότητας ως κεντρικό στοιχείο των διαπροσωπικών σχέσεων  δεν χάνεται προϊούσης της ηλικίας. Παρότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η σεξουαλικότητα  μπορεί να αλλάζει λόγω φυσιολογικών αλλαγών, κοινωνικών και σωματικών, που συμβαίνουν με την ηλικία, η επιθυμία συναισθηματικής και σωματικής εγγύτητας και σεξουαλικής ικανοποίησης παραμένουν σημαντικές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Καθώς ο άνθρωπος γηράσκει, η σεξουαλική επαφή διά της κολπικής, πρωκτικής και στοματικής οδού καθώς και ο αυνανισμός εξακολουθούν να παραμένουν οι βασικές μορφές σεξουαλικής έκφρασης, ωστόσο, πολλά ηλικιωμένα άτομα επανακαθορίζουν  τη σεξουαλικότητα ώστε να περιλαμβάνει και άλλες μορφές έκφρασης εγγύτητας, όπως το άγγιγμα, τα χάδια, και το κράτημα των χεριών (Gott

Περισσότερα  
Κωδικός: EL104
Ενότητα: Ενότητες στα Ελληνικά
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που υπάρχουν στην επίτευξη καλής σεξουαλικής υγείας στη γεροντική ηλικία είναι η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής μέριμνας και των ηλικιωμένων πελατών τους εξαιτίας ενός ή περισσοτέρων από τους λόγους που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή αυτής της Ενότητας. Παρά το γεγονός ότι πολλοί επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας αναγνωρίζουν τη διαρκή σημασία της σεξουαλικότητας στους ηλικιωμένους ασθενείς/πελάτες τους, το θέμα καταλήγει να παραβλέπεται μάλλον (Gott et al. 2004). Πράγματι, ένα από τα συμπεράσματα μελέτης υπό τον τίτλο Global Study of Sexual Attitudes and Behaviours (Παγκόσμια Μελέτη Στάσεων και Συμπεριφορών για τη Σεξουαλικότητα) ήταν ότι μόλις το 9% των ανδρών και γυναικών είχε ερωτηθεί για τη σεξουαλική του υγεία στη διάρκεια μιας προληπτικής εξέτασης ελέγχου από επαγγελματία υγείας/ κοινωνικής μέριμνας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών (Moreira et al. 2005).

Η ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων μέσα στη Ευρώπη βρίσκεται στην καρδιά των πολιτικών που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή της. Με την υπογραφή της Συνθήκης του Schengen, το 1985, οι ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν ελεύθερα και να εργάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης και του μετα-αποικισμού, σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες παρουσιάζουν αυξημένη πολιτιστική ποικιλότητα. Επιπρόσθετα, το 2014, υπήρχαν περισσότερα από 33,5 εκατομμύρια μη-ευρωπαίων πολιτών με τόπο κατοικίας σε κάποιο κράτος-μέλος της Ε.Ε (Eurostat 2015). Συνεπώς, με ένα πληθυσμό που ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια, η Ευρώπη είναι τόπος με μεγάλη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλότητα. Επί παραδείγματι, μέσα στα σύνορα της Ε.Ρ υπάρχουν 3 διακριτά αλφάβητα, 24 επίσημες γλώσσες, 60 άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες και 175 εθνικότητες πλην εκείνων της Ε.Ε (EC 2015), κάθε μία με τη δική της πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά.

Η εσωτερική ανάγκη και επιθυμία του ανθρώπου για σεξουαλική έκφραση δεν εξαφανίζεται σε μια δεδομένη ηλικία, ούτε τελειώνει αναγκαστικά τη στιγμή που αυτός ενδεχομένως θα χρειαστεί να εισαχθεί σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης ή σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ή θα αρχίσει να υποφέρει από κάποια γνωστική έκπτωση που σχετίζεται με την ηλικία, όπως η άνοια ή η νόσος Alzheimer’s (Bach et al. 2013; Gott & Hinchliff 2003; Kontula & Haavio-Mannila 2009; Laumann et al. 2004; Lindau et al. 2007; Moreira et al. 2005). Παρότι η έρευνα στο συγκεκριμένο επιστημονικό επίπεδο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, η υπάρχουσα βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η υποβοήθηση της σεξουαλικής έκφρασης των ατόμων που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων έχει πολλά οφέλη για την υγεία τους, τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική, και μπορεί να συνεισφέρει στη συνολική τους ευεξία. Επί παραδείγματι, σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α μεταξύ ατόμων που διέμεναν σε κοινότητα συνταξιούχων, τα άτομα που ήταν σεξουαλικώς ενεργά είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να παίρνουν λιγότερα φάρμακα, να έχουν πιο ενεργή κοινωνική ζωή, να έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση και να δηλώνουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης και ποιότητας ζωής συγκριτικά με τα άτομα που ήταν σεξουαλικώς ανενεργά. Πράγματι, τα σεξουαλικώς ανενεργά άτομα είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να υποφέρουν από ακράτεια και να έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Επίσης, διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν διαβήτη, υπέρταση, καρδιαγγειακή νόσο και άνοια (Bach et al. 2013). 

 

Τα ηλικιωμένα άτομα, ειδικώς δε όσα πάσχουν από άνοια ή διαμένουν σε μονάδες φροντίδας μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα σε σεξουαλική βία. Τα προβλήματα με τον εντοπισμό κρουσμάτων σεξουαλικής βίας με θύματα ηλικιωμένους καθώς και τα θέματα ελλιπούς καταγγελίας επιθέσεων σεξουαλικού χαρακτήρα καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μια επιστημονική περιοχή στην οποία η έρευνα είναι περιορισμένη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τη σεξουαλική βία ως: «κάθε πράξη, απόπειρα επιτέλεσης σεξουαλικής πράξης, ανεπιθύμητα σχόλια ή κινήσεις σεξουαλικού περιεχομένου … που εναντιώνονται  στη σεξουαλικότητα ενός ατόμου χρησιμοποιώντας εξαναγκασμό, από οποιονδήποτε … σε οποιοδήποτε πλαίσιο (WHO 2015, σελ. 35).   

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.