Ενότητα 1 - Σεξουαλικότητα και τρίτη ηλικία

Intimage project

Περιγραφή

Το γεγονός ότι πολλά ηλικιωμένα άτομα είναι σεξουαλικώς ενεργά και θεωρούν το σεξ ως σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής τους αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας.

Πολλοί τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς φορείς αρχίζουν να συμπεριλαμβάνουν την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας και ευεξίας στη γεροντική ηλικία στις αναφορές και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδουν. Το 2010, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) καθόρισε ότι η σεξουαλική υγεία αφορά όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου και «όχι μόνον τους ανθρώπους σε αναπαραγωγική ηλικία, αλλά επίσης τόσο τους νέους όσο και τους ηλικιωμένους» (2010: σελ.  3). 

Ο Π.Ο.Υ τονίζει πως η σεξουαλική υγεία μπορεί να επιτευχθεί και να διατηρηθεί μόνο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραθέτει τα ακόλουθα δικαιώματα ως σχετιζόμενα με τη σεξουαλική υγεία – τα περισσότερα εξ αυτών αφορούν και τα ηλικιωμένα άτομα:  

Το δικαίωμα:

  1. στην ισ
Περισσότερα  
Κωδικός: EL101
Ενότητα: Ενότητες στα Ελληνικά
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Είναι γνωστό ότι πολλά ηλικιωμένα άτομα είναι σεξουαλικώς ενεργά, με τις σχετικές μελέτες να επισημαίνουν, ωστόσο, πως τα ποσοστά είναι μειωμένα συγκριτικά με νεότερες πληθυσμιακές ομάδες. Είναι επίσης γνωστό ότι η σεξουαλική δραστηριότητα έχει διευρυμένη έννοια προϊούσης της ηλικίας: για τους  μεγαλύτερης ηλικίας ενηλίκους, το σεξ δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με συνουσία, και περιλαμβάνει πρακτικές τις οποίες οι νεώτεροι μπορεί να μην θεωρούν ως σεξουαλικές.

Η γήρανση δεν είναι απλώς ένα σύνολο φυσικών αλλαγών που συμβαίνουν σε σωματικό επίπεδο, αλλά, πρέπει επίσης να νοείται σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο.  Καθώς γηράσκουμε, ο ρόλος που παίζουμε στην οικογένεια, της οικονομία και τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα αλλάζει. Ο τρόπος που μας βλέπει η κοινωνία επίσης αλλάζει. Στη υποενότητα αυτή εξετάζεται το κοινωνικό υπόβαθρο της διαδικασίας γήρανσης και τίθενται ερωτήματα για την πιθανή επίδρασή του στη σεξουαλικότητα των ηλικιωμένων ατόμων.

Τα τελευταία χρόνια, η ενεργός γήρανση έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής σε θέματα υγείας σε όλη την Ευρώπη. Στηριζόμενη σε προγενέστερες ιδέες που αποσκοπούσαν στην προαγωγή της επιτυχούς γήρανσης, η ενεργός γήρανση ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως εξής:    

«η διαδικασία βελτιστοποίησης των ευκαιριών που δίνονται για υγεία, συμμετοχή και ασφάλεια με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς οι άνθρωποι γηράσκουν. Έχει εφαρμογή τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε ομάδες πληθυσμού.»  

 

Καθώς ένας άνθρωπος γηράσκει, ενδέχεται να βιώσει αλλαγές στη σεξουαλική του ζωή. Στις αλλαγές αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται λιγότερο ή περισσότερο σεξ, διαφορετικοί τρόποι ή διαφορετικός σύντροφος. Τα άτομα που διατηρούν μακροχρόνια σχέση συνήθως αναφέρουν ελάττωση της σεξουαλικής δραστηριότητας προϊούσης της ηλικίας, ενώ όσοι ξεκινούν μια νέα σχέση αναφέρουν αύξησή της.

Οι Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Μολύνσεις (ΣΜΜ) και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο συνήθως μέσω της σεξουαλικής επαφής (σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους, όπως με την κοινή χρήση σύριγγας ή βελόνας). Οι ΣΜΜ μπορούν να μεταδοθούν με διάφορους τρόπους σεξουαλικής δραστηριότητας (διά της κολπικής, της πρωκτικής και της στοματικής οδού), ενώ ορισμένες μπορούν να μεταδοθούν και χωρίς σεξουαλική επαφή (π.χ  η μυκητίαση).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.